فصل دهم-تجزیه و تحلیل نسبت ها - بخش پنجم - تجزیه و تحلیل سودآوری

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 {play}media/sound/4-4-5_www.guilanfx.com.mp3{/play}

تجزیه و تحلیل سودآوری
این نکته را در نظر داشته باشید که نتیجه نهایی تمامی فعالیت ها، تصمیمات مالی و تولیدی و برنامه ها در فعالیت سودآوری شرکت انعکاس پیدا می کند.
اما فراموش نکنید که اکثر اطلاعات برای ارزیابی عملیات شرکت، به طور مستقیم از صورتحساب سود و زیان شرکت فراهم می شود که خود این صورتحساب نیز خلاصه نتایج فعالیت های مالی و تولیدی شرکت است. از مقایسه صورتحساب سود و زیان چند دوره متوالی یک شرکت، می توان به اطلاعات ارزشمندی در خصوص کارایی عملکرد مدیریت و وضع مالی شرکت دست پیدا نمود. اما سهامداران، بیشتر به میزان سود و سودآوری آن شرکت توجه دارند.
اما سودآوری چیست؟ سودآوری به توانایی شرکت در کسب درآمد و سود اشاره می کند. می توان گفت که درآمد و یا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری شرکت می باشد، از یک سهامداران علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند و از طرف دیگر نیز شرکت مجبور است برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، سود کافی برای تأمین بازده مناسب جهت سهامداران خود بدست آورد. بقای یک شرکت در دراز مدت، به توانایی آن در کسب درآمد کافی برای انجام کلیه تعهدات و تأمین بازده مناسب برای سهامداران بستگی دارد. بنابراین شما با تجزیه و تحلیل سودآوری شرکت موردنظر که از طریق نسبتهای سودآوری و نسبتهای بازار امکان پذیر است، می توانید به نتایج موردنظر دست یابید. در ادامه دو نسبت موردنظر که خود شامل چندین روش است برای شما توضیح داده می شود.
نسبت های سودآوری، نشان دهنده میزان موفقیت شرکت در کسب سود می باشند.