فصل هفتم-تحلیل بنیادی - بخش نهم - یک تحلیل بنیادی خوب

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

یک تحلیل برای مثال: (این تحلیل را به دقت مرور نمایید)
تحلیل شرکت سرمایه گذاری بیمه
مشخصات:
1- صنعت: فعالیت های جانبی و واسطه گری های مالی
2- طبقه: سرمایه ای واسطه ای
3- نماد تجاری: بیمه
4- سرمایه شرکت: 240 میلیارد ریال
5- وضعیت پرتفوی شرکت: 54% کانی غیرفلزی
46% خودرو- سرمایه گذاری – ساختمانی- شیمیایی- تجهیزات و معادن
6- اندازه بازار: 593 میلیارد ریال (همچنین این شرکت به میزان یک هزار میلیون ریال در اوراق مشارکتو همچنین به میزان یک هزار و 516 میلیون ریال در مشارکت های مدنی، سرمایه گذاری داشته است).
7- سال مالی شرکت: 31/6

مزایا:
1- بازده این سهم از سال 80 تاکنون 335% بوده است در حالی که بازده بازار در این مدت 212% و بازده صنعت 269% بوده است.
2- سرمایه به نسبت اندک این شرکت، قدرت مانور آن را بالا برده است.
3- سهامداران عمده (شرکت های بیمه کشور) حامی سهم بوده و توانایی این کار را به خوبی دارند.
4- سهامداران جز این شرکت اندک است.
5- دارای پرتفوی منطبق با رویکرد بازار می باشد و از Holding پرهیز دارد.
6- انتظار ورود شرکت های بیمه به بازار که بعضی از آنها دارای بازده بسیار بالایی به واسطه بسط مناسب خدمات و بهبود عملکرد مالی می باشند در رسد شرکت تأثیرگذار خواهد بود.
7- رشد نسبت NAV این سهم با توجه به سرمایه گذاری های مناسب
8- پیش بینی رشد EPS یکی از دلایل رشد شرکت، رشد قطعی 80 الی 100 درصدی EPS شرکت-های سیمانی و پیش بینی رشد 60 درصدی نیمه دیگر پرتفوی شرکت (شامل: صنعتی دریایی ایران، ایران خودرو، سایپا دیزل، تراکتورسازی، معدنی چادر ملو، پتروشیمی خارک، زامیاد، ماشین سازی اراک) می باشد که باعث رشد 80 درصدی EPS شرکت خواهد شد.
9- با توجه به مطالب فوق و با نظر به افزایش 100 درصدی سرمایه شرکت (در دو مرحله) پیش بینی می شود که این سهم در بازه زمانی یک ساله پتانسیل رشد 100 الی 150 درصدی را داشته باشد. به این لحاظ بیشترین احتمال برای قیمت این شرکت 290 تومان (پس از افزایش سرمایه) در بازه فوق-الذکر می باشد.
10- پیش بینی می شود که این سهم در اردیبهشت ماه به 300 تومان (با رنج 5%) برسد.
هر تحلیل را در هر جایی که مشاهده کردید، از فرصت استفاده نمایید و نکته های عمومی و مشترک و موارد کلیدی را از آن استخراج نمایید.

بررسی تحلیل فوق
- بطور مثال در تحلیل فوق که بسیار ساده و کاربردی انجام شده، به روند تحلیل توجه نمایید. برای تحلیل یک شرکت مورد نظر، حتی شرکتی که سهم آن را خریداری نموده اید به ترتیب فوق، طبقه-بندی ها را بر روی کاغذ و یا کامپیوتر بیاورید تا از مسیر نظم دور نیفتید.
- در قسمت مشخصات، ذکر نوع صنعت، طبقه شرکت، سرمایه شرکت، وضعیت پرتفوی شرکت، اندازه بازار و سال مالی آن رعایت شده است.
- در بخش بعدی، مزایا و عوامل مثبت شرکت درج شده است. طوری به تحلیل خود نگاه کنید که انکار برای شخص دیگر و یا یک دوست و یا همکار خود بیان و از برخورد تخصصی به تحلیل خود لذت ببرید.
- در این بخش، تحلیل گر در کنار مقدار بازده سهم در بازه زمانی مشخص، بازده بازار و بازده صنعت را نیز درج نموده است و بطور کلی بصورت اتوماتیک، فرصت را برای مقایسه فراهم نموده است.
- به برداشت تحلیل گر از مقدار سرمایه شرکت توجه کنید.
- به نوع سهامداران شرکت توجه نموده است.
- به پرتفوی شرکت توجه نموده است.
- به نوع مخاطبان سهامدار شرکت توجه کرده است.
- روند ث آ پ شرکت را زیرنظر داشته است دارد.
- و اما یکی از موارد مهم یعنی EPS را مورد توجه قرار داده است و دلایل آن را به وضوح ذکر نموده است.
- و در پایان نتیجه گیری نموده است.

یک تمرین
بازده کل یک سهم در پنج سال اخیر به ترتیب 50 درصد، 30 درصد، و 80 درصد بوده، مطلوبست:
الف- بازده انتظاری و ریسک فعلی سهم در بازه یک ساله را تعیین کنید.
ب- نسبت شارپ را تعیین کنید.
ج- ضریب بتای سهم را مشخص نمایید.
د- اگر بدانیم رشد سود مزبور سالیانه 10 درصد بوده به چه پی به ای (P/E) متوسطی برای هر سهم می توان رسید؟

جواب:
الف- بازده انتظاری، همان میانگین است که می شود 25 درصد سالیانه.
ریسک سهم در بازار مزبور انحراف معیار بازده های داده شده است که تقریباً 35 درصد می شود.
ب- نسبت شارپ سهم می شود:
(25/0- 17/0) تقسیم 35/0= 23/0
ج- ریسک فعلی بازار، تقریباً 30 درصد است. در وضعیت کنونی ضریب همبستگی سهم فوق با بازار که می شود کواریانس سهم فوق و بازار حدود 08/0 بدست می آید که می بینیم سهم با بازار همبستگی مثبت دارد.
ضریب بتای سهم می شود:
08/0 تقسیم 3/0= 27/0
که کمتر از یک رشد و نشان می دهد سهم فوق دفاعی است و بازده کم آن نیز حالی از همین است.
د- صرف ریسک سهم می شود:
27/0 (58/0- 17/0)= 1/0
نرخ بازده مورد مطالبه سهم می شود:
1/0+ 17/0= 18/0
پی به ای (P/E) هر سهم می شود:
1 تقسیم (18/0- 1/0)= 5/12
که این پی به ای متوسط سهم در چند سال اخیر بوده است.

 یک تمرین
سود خالص شرکتی در سال 300 میلیون ریال است از این مبلغ 30 درصد به صورت سود سهخام پرداخت می شود. شرکت در نظر دارد 500 میلیون ریال دارایی جدید تحصیل کند در صورتی که 35 درصد از مبلغ مزبور از طریق بدهی تأمین شود مقدار سهامی که برای تأمین باقیمانده مورد نیاز منتشر شود را تعیین کنید.
مقدار 70 درصد سود به صورت انباشته نگه داشته می شود و 30 درصد آن تقسیم می شود بنابراین سود انباشته می شود:
7/0+ 300= 210 میلیون
تحصیل دارایی فوق 65 درصد آن از محل سهام است که می شود 325 میلیون ریال که باید از محل سهام تأمین شود. بنابراین 210 میلیون آن از سود انباشته تأمین می شود و 115 میلیون ریال از محل انتشار سهام جدید تأمین می شود.