فصل هفتم-تحلیل بنیادی - بخش هشتم - یک یادآوری

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

یک یادآوری:
زمانی که ارزش سهمی کاسته شود، ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید، سپس تصمیم بگیرید که سهم را نگهدارید یا بفروشید:
به وضعیت کلی بازار و شرایط سیاسی، اقتصادی توجه کنید.
وضعیت صنعت و شرکت موردنظر را بررسی نمایید مثل صورت های مالی، سطح بدهی، رقبا

نکته بنیادی:
وقتی سهامی را خریداری کردید، آن سهم را دنبال کنید و دائماً شرایط صنعت و شرکت را بررسی کنید. همچنین اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و جهان را دائماً پیگیری کنید تا وضعیت بازار داخلی و خارجی برایتان روشن تر شود مگر این که قصد فعالیت جدی در بورس را نداشته باشید که در این صورت می توانید سهام شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت هایی که ریسک کمتری دارند را خریداری کنید و از سود سالانه با افزایش قیمت سهام استفاده نمایید.
یادآوری:
برای یک تحلیل بنیادی خوب و مطمئن موارد زیر را بررسی کنید:
1- بررسی صنعتی که شرکت در آن قرار گرفته
مانند وضعیت صنعت در بن تمامی صنایع موجود چه در داخل و چه در خارج از کشور و در سطح وسیع جهانی.
- عمر صنعت
- ابعاد مثبت و منفی سرمایه گذاری
- وضعیت رقابت
- وابستگی تکنولوژی
-آینده صنعت
2- بعد از بررسی صنعت از جهات مختلف، باید به بررسی خود شرکت بپردازیم که اصل موضوع است.
- اطلاعات کلی تر از وضعیت شرکت، زیرمجموعه ها، مالکین و درصد مالکیت آنها
- بررسی وضعیت گذشته و فعلی شرکت در صنعت مربوطه
- میزان تولیدات و محصولات
- منابع عمده کسب درآمد
3- بررسی نسبت جاری
با توجه به بررسی روند دارایی های جاری و بدهی های جاری در سالیان قبل
4- بررسی نسبت گردش سرمایه در گردش
با توجه به بررسی روند فروش و متوسط سرمایه در گردش
5- تعداد دفعات گردش موجودی و دوره گردش موجودی های جنسی
با توجه به بررسی روند بهای تمام شده کالای به فروش رفته
6- بررسی نسبت گردش دارایی ها
با توجه به بررسی روند کل دارایی ها
7- بررسی نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها و کل بدهی ها
8- بررسی نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
9- بررسی کلی اهرم ها و روند سودآوری شرکت شامل:
- اهرم مالی
- اهرم عملیاتی
- اهرم کل
- آهنگ رشد اهرم کل
- حاشیه سود ناخالص
- حاشیه سود خالص
- بازده کل دارایی ها
- بازده حقوق صاحبان سهام
- بازده سرمایه گذاری
- متوسط نرخ رشد سود سالیانه
مهم: بعد از طی نمودن مراحل قبل و با توجه به موارد اخیر، به تخمین سودآوری و سود آتی آن پرداخته می شود.
10- بدست آوردن آمار قیمت و معاملات شرکت در بازه های زمانی مدنظر
11- محاسبه بازده و ریسک در بازه های زمانی موردنظر
12-محاسبه ضریب بتا سهم و وابستگی آن به بازار
13- محاسبه نسبت شارپ سهم
14- نرخ بازده مورد انتظار سهم
در نهایت بعد از جمع آوری اطلاعات فوق سه گونه ارزش گذاری، هر کدام که قابل پیاده سازی باشد بسته به سهم مدنظر پیاده می کنیم.
الف- ارزش گذاری به واسطه روند سودآوری
ب- ارزش گذاری براساس ریسک و بازده و نسبت های مربوطه
پ- ارزش گذاری براساس دارایی ها
توجه نمایید فریب طولانی بودن این فرایند را نخورید، بعد از تحلیل بنیادی فرضی و یا واقعی چند شرکت، به راحتی می توانید در مدت کوتاهی اطلاعات موردنیاز را جمع آوری و پردازش کنید و نتایج خود را کسب نمایید.