فصل هفتم-تحلیل بنیادی - بخش ششم - عوامل مطلوب صنعت در تحلیل بنیادی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

عوامل مطلوب صنعت در تحلیل بنیادی به قرار زیر است:

1- تقاضای رو به رشد برای محصولات آن صنعت:
پیدایش نیازهای جدید و به تبع روش های برطرف کننده آن نیاز از مشخصات طبیعی زندگی همیشگی دنیای مادی می باشد. با توجه به این مطلب شرکت ها با درک شرایط مختلف بازار هدف خود سعی در تولید و ارائه محصولاتی می نمایند که تقاضا برای آن کالا به چشم می خورد. شما به عنوان یک تحلیل گر حرفه ای بای تمامی شرایط فصلی و فرهنگی و اقتصادی آن محصول را در نظر داشته باشید و توجه کنید که آیا آن محصول دربازه زمانی مشخصی از لحاظ تقاضا رشد صعودی خواهد داشت و یا نه. مطمئناً رشد تقاضا برای یک محصول بر تمامی پارامترهای یک شرکت و سهم و سود و زیان و غیره تأثیرگذار است.

2- مزیت نسبی:
برخورداری از مزیت نسبی به گونه ای که محصولات مشابه خارجی نتوانند تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی باشند. مزیت نسبی می تواند ناشی از وجود مواد اولیه ارزان و فراوان در داخل کشور، وجود نیروی کار ارزان و ماهر و ... باشد.

3- محدود بودن کالای جانشین برای آن صنعت:
برای مثال، آلومینیوم می تواند جانشینی برای آهن باشد بنابراین در صورت کاهش قیمت کالای جانشین، مصرف کنندگان ممکن است آن را جانشین محصولات صنعت آهن کنند. هر چه تعداد کالاهای قابل جانشینی محدودتر باشد، موقعیت بازار ان قوی تر خواهد بود.

4- وابستگی کم به مواد اولیه خارجی و پایین بودن میزان ارزبری:
 با توجه به نوسان پذیری درآمدهای ارزی کشور، صنایعی می توانند ثبات تولید بیشتری داشته باشند که وابستگی ارزی آنها کم باشد. چنین صنایعی حتی در صورت کمبود ارز نیز قادر به ادامه فعالیت خود هستند.

5- دخالت محدود ارگان های دولتی در تعیین قیمت و چگونگی توزیع محصولات صنایع:
تجربه نشان داده است، صنایعی که قیمت آنها را دولت تعیین می کند، به علت عدم تغییر به موقع قیمت محصولات، غالباً با زیان رو به رو می شوند، لذا سرمایه گذاری در چنین صنایعی با ریسک بیشتری همراه است.

6- ثبات فروش و سودآوری کالای مصرفی:
ثبات فروش و سودآوری صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می کنند، اصولاً بیشتر از صنایعی است که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تولید می کنند. لذا ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولید کننده کالاهای مصرفی کمتر از سهام شرکت های تولید کننده کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.

7- استراتژیک بودن محصولات صنعت:
بعضی از صنایع، محصولاتی تولید می کنند که دولت برای آنها اولویت بیشتری قائل است، بنابراین تداوم تولید این محصولات مورد حمایت دولت قرار می گیرد. چنین حمایتی باعث می شود که حتی در وضعیت کمبود ارز، این صنایع امکانات لازم را به دست آورند و به تولید خود ادامه دهند.
شاید به ذهن سودآور شما خطور نماید که آیا برای تشخیص صنایع برتر، فاکتورها و مشخصات خاصی وجود دارد؟