فصل هفتم-تحلیل بنیادی - بخش چهارم - ارزش بازار سهام و نسبت فعالیت صنایع

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

رتبه

صنعت

ارزش سهام صنعت به کل درصد

نسبت فعالیت درصد

رتبه صنعت از نظر فعالیت

1

واسطه­گری­های مالی

05/35

24/1

15

2

محصولات کانی غیرفلزی

22/21

29/1

14

3

وسائل نقلیه

12/15

83/0

18

4

ساخت مواد شیمیایی

77/11

60/2

7

5

ساختمان

07/3

37/1

13

6

استخراج کانه­های فلزی

07/3

48/2

8

7

غذایی و آشامیدنی­ها

90/1

29/0

22

8

ساخت فلزات اساسی

61/1

07/1

16

9

محصولات لاستیک و پلاستیک

34/1

10/2

10

10

دستگاه­های برقی

27/1

40/11

1

11

ماشین آلات و تجهیزات

09/1

40/11

2

12

تصفیه نفت و سوخت هسته­ای

99/0

21/10

4

13

مشاوره نرم­افزار و عرضه نرم­افزار

88/0

76/0

19

14

محصولات فلزی فابریکی

47/0

35/6

5

15

رادیو و تلویزیون

32/0

33/11

3

16

ساخت منسوجات

23/0

98/1

11

17

کاغذ و محصولات کاغذی

11/0

89/0

17

18

انتشار، چاپ و تکثیر

11/0

13/0

23

19

معماری مهندسی

10/0

01/0

27

20

ساخت ابزار پزشکی، ابزار دقیق

06/0

20/2

9

21

حمل و نقل

06/0

97/1

12

21

ساخت ماشین آلات دفتری

06/0

07/5

6

23

استخراج ذغال سنگ لینیت و ذغال

04/0

34/0

21

24

تجهیزات حمل و نقل

03/0

01/0

26

25

استخراج سایر معادن

02/0

52/0

20

26

چوب و محصولات

02/0

08/0

24

27

زراعت و خدمات وابسته

02/0

04/0

25

28

ساخت مبلمان و مصنوعات

00/0

00/0

28