فصل چهارم-اصطلاحات مهم و کاربردی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

مقدمه
اساس رفتار شما باید بر پایه یادگیری آگاهانه از عبارت مهم بورسی باشد. عبارتی که می توانند درصد موفقیت و شکست یک سهامدار را در بازار بورس مشخص نمایند. می توان گفت که این اصطلاحات، از ابزارهای فنی جهت کسب سودآوری علمی و مطمئن در بورس است. نحوه برخورد سهامدار با این اصطلاحات نتایج سرمایه-گذاری او را نشان می دهد. این اصطلاحات کاربردهای فراوانی دارند از جمله:
- اینکه سهامدار زمان خرید و یا فروش سهام خود را با درصد ریسک پایین تری مشخص می کند.
- درصد سودآوری خود را از یک شرکت خاص می تواند تخمین بزند.
- شرکت های سودده و زیان ده را بطور دقیق شناسایی می نماید.
- از فرصت های سرمایه گذاری در بورس نهایت استفاده را می برد.
- یک اخلاق حرفه ای را به شما هدیه می دهد.
و ... موارد و مطالب بسیار زیاد دیگر.
استفاده سطحی این اصطلاحات کمک چندانی به شما نخواهد کرد بلکه شناخت و بررسی دقیق و کاربردی این فاکتورها، شما را در رسیدن به یک تجربه واقعی سودآور، کمک زیادی خواهد نمود. چند اصطلاحی که در این بخش آورده شده است به نسبت تحلیل شرایط متفاوت، تأثیرات مهم مثبت و یا منفی را برجای خواهند گذاشت. اصطلاحات فوق را در بازار بورس زیاد خواهید شنید و از نظر سهامداران دارای اهمیت زیادی هستند. شما می توانید از هر یک از این اصطلاحات در زمان های متفاوت، تحلیل های متفاوتی داشته باشید و این نوع تحلیل و به تبع تصمیم گیری شما است که نتایج مناسب را به ارمغان می آورد.