فصل سوم-خرید و فروش سهام - بخش دوم - کد سهامدار

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

کد سهامدار یا کد عملیاتی:
عبارت است از کدی ثابت که به سهامدار داده می شود تا در هنگام خرید و فروش از آن استفاده شود. این کد متشکل از سه حرف اول فامیلی افراد به همراه یک عدد ثابت است.
اولین قدم برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار گرفتن کد می باشد. بورس این کار را برای سهولت امور می کند و در حقیقت مدارک شناسایی شما را یکبار می گیرد و به شما کدی می دهد که در معاملات با آن کد شناسایی می شوید. کارگزاری ها این کد را به شما می دهند.
به عنوان مثال برای نام ابراهیم فولادوندی در سیستم کامپیوتری، کد زیر مورد استفاده قرار می گیرد (فول 01422) که (فول) سه حرف اول فامیلی فرد و شماره (01422) جایگاه وی در بانک اطلاعاتی می باشد. شما زمانی که برای اولین بار قصد خرید سهام را دارید، توسط واحد صدور کد بورس برایتان کد معاملاتی صادر می شود و سپس تمام خرید و فروش های شما با همان کد انجام می شود. پس از مشخص شدن کد معاملاتی، دستور مشتری برای اجراء وارد کامپیوتر می شود.
بعد از این که کد معاملاتی شما به وسیله کارگزار تعیین یا توسط بورس و توسط سازمان بورس صادر شد، کارگزار و یا نماینده وی، سفارش شما را وارد می کند.

دستور خرید و فروش:
هر مشتری، تقاضای خود را به وسیله دستور خرید و عرضه سهام خود را توسط دستور فروش به کارگزار اعلام می کند. دستور خرید در سه نسخه تنظیم می شود که نسخه اول و سوم آن را به کارگزار تحویل داده می شود و نسخه دوم آن نزد خریدار باقی می ماند.
فرم دستور خرید علاوه بر مشخصات عمومی خریدار شامل:
1- نام و کد مخصوص کارگزار.
2- شماره فرم و شماره سفارش.
3- مبلغ و نحوه پرداخت پیش پرداخت به کارگزار.
4- امضاء خردیار و امضاء کارگزار و مهر کارگزاری می باشد.
خریداران می توانند نوع سهم یا حق تقدمی را که می خواهند خریداری کنند را در این فرم مشخص کنند. براین اساس مبلغ سرمایه گذاری و حداکثر قیمت سهم و یا تعداد سهام مورد تقاضا مشخص می گردد.
فرم درخواست فروش در چهار نسخه تهیه می شود که نسخه اول و چارم نزد کارگزار باقی می ماند و نسخه دوم آن توسط کارگزار به شرکت خدمات بورس تحویل داده می شود و نسخه سوم آن در اختیار فروشنده قرار می-گیرد فرم درخواست فروش نیز دارای مشخصات:
1- نام و کد مخصوص کارگزار.
2- شماره فرم و شماره سفارش.
3- امضاء فروشنده.
4- امضاء کارگزاری و مهر کارگزاری.
5- نام شرکت و تعداد سهم می باشد.

برای تکمیل دستور خرید یا فروش سهام باید با روش های خرید و فروش سهام نیز آشنا بود که در این برنامه به شما آموزش داده شده است.
تا قبل از مطرح شدن سیستم معاملات کامپیوتری، بازار معامله منحصر به محلی بود به نام تالار که در آن کارگزاران یا نمایندگان آنها به صورت رودر رو و یا با بیان عباراتی خاص مانند: خریدم یا فروختم معامله می-کردند. کارگزاران قبل از معامله، ابتدا سفارشات خرید و فروش شما را در دفاتر کارگزاری خود ثبت نموده و آنها را طبقه بندی می کردند و در تالار معاملات متناسب با هر یک از این سفارشات به معامله و چانه زدن با سایر کارگزاران می پرداختند. سپس، بعد از انجام معامله در صورت خرید، آنها را براساس تقدم دستورات مشتریان و تعداد موردنظر به آنها تخصیص می دادند. اساس معامله در تالار مبتنی بر نوعی حراج می باشد. بدین صورت که در بین پیشنهادات قیمت ارائه شده برای خرید، پیشنهادی که بالاترین قیمت را ارائه می داد در معامله موفق می شد و بلعکس برای پیشنهاد فروش. اما پیدایش مشکلاتی مانند: افزایش روز بروز مشتریان، امکان معامله برای همه آنها را در آن فرصت محدود نمی داد.
تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس زیاد شد و این خود بر مشکل قبلی اضافه شد. بنابراین این مشکلات باعث شده بود که کارگزارن بیشتر، سفاراشتی را بپذیرند که تعیین قیمت را بر عهده آنها می گذاشت (قیمت روز) و در نتیجه قیمت ها نه براساس نیروهای عرضه و تقاضا و خواست مشتریان بلکه براساس تشخیص کارگزاران تعیین می شود. این مشکلات باعث شد بازار از شکل سنتی به شکل شبکه ای از ارتباطات کامپیوتری تغییر نماید. بازار جدید بسیار دقیق تر و سریع تر از سیستم سنتی تالار است و ضمناً منحصر به یک مکان فیزیکی مشخص نیست. با سیستم معاملات رایانه ای دیگر لزومی ندارد که کارگزاران در تالار گرد هم آمده، بر سر خرید و فروش سهم خاص به رقابت برخیزند یا چانه بزنند بلکه می توانند در محل خود مستقر شده، عملیات بازار را کنترل نمایند. اما سیستم معاملاتی کامپیوتری در حال حاضر معایبی نیز با خود همراه دارد از جمله اینکه توان نمایش مانیتور محدود و حداکثر می تواند 20 شرکت را نمایش دهد و عملاً معاملات کارگزار محدود به شرکت های موردنظر وی که در صفحه اول برنامه درج کرده، می شود مگر اینکه بخواهد دائماً در بخش های متعدد برنامه جابجا شود که البته این کار زمانبر و پرهزینه است.