فصل دهم-تجزیه و تحلیل نسبت ها - بخش سوم - تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 {play}media/sound/4-4-4_www.guilanfx.com.mp3{/play}

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه
این نسبتها، قدرت و توان شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود منعکس می کند. شرکت-های بورسی، معمولاً از دو منبع، وجوه مورد نیاز خود را تأمین می کنند.
- سهامداران
- اعتبار دهندگان
به طور کلی ساختار سرمایه شرکت از بدهی و منابع حقوق صاحبان سهام تشکیل می شود.
نسبتهای ساختار سرمایه، وجوهی را که شرکت از طریق سهامداران و اعتبار دهندگان تأمین شده را با هم مقایسه و نسبت آنها را اندازه گیری می کنند. این نسبتها به حجم کلی بدهی های شرکت تمرکز می کنند.
نسبتهای ساختار سرمایه، می توانند کافی بودن و نبودن درآمد فروش را جهت پرداخت هزینه های مالی، اندازه-گیری نمایند. چنانچه بدهی ها افزایش یابند، هزینه های بهره نیز بالا می رود و زمانی که بدهی ها و هزینه های بهره بیش از اندازه باشند، احتمال ورشکستگی شرکت نیز افزایش می یابد.
شما با استفاده از نستب ساختار سرمایه می توانید تحلیل نمایید که چنانچه شرکت بتواند از بدهی ها در جهت سرمایه گذاری ها از هزینه های بهره پرداختی بدهی ها بیشتر باشد، در آن صورت سهامداران سود خوبی کسب می کنند.
شما همچنین می توانید با استفاده از نسبت های ساختار سرمایه به این مهم پی ببرید که شرکت تا چه اندازه زیر قرض است و این بدهی ها بر میزان سود پس از کسر مالیات چقدر تأثیرگذار می باشد. البته در استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه باید توجه داشته باشید که شرکت هایی که در ساختار سرمایه خود بدهی کمتری دارند، در مواقع رکود اقتصادی با زیان کمتری مواجه می شوند و در دوران رشد اقتصادی سود کمتری عاید آنها می شود. بالعکس شرکت هایی که بدهی بالایی در ساختار سرمایه خود دارند، ممکن است در دوران رکود، زیان های زیادی را تجربه می کنند ولی در دوران رشد نیز، امکان کسب سودهای کلان برای آنها وجود دارد.
بنابر توضیحات فوق می توان کاربرد نسبتهای ساختار سرمایه را در دو قسمت تقسیم نمود:
الف- میزان منابعی که یک شرکت از راه اخذ وام و استقراض تأمین نموده را ارزیابی می کند.
ب- قدرت شرکت را در ایجاد سود کافی برای بازپرداخت هزینه های بهره و استقراض نشان می دهد.
در این بخش، شما را با دو نسبت از نسبتهای ساختار سرمایه آشنا می کنیم:
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
این نسبت یک معیار اندازه گیری مناسب، جهت ادعای حقوق صاحبان سهام و اعتبار دهندگان نسبت به منابع شرکت است. بالا بودن این نسبت نشان می دهد که سهامداران اصلی شرکت نسبت به اعتبار دهندگان دارای حقوق و ادعای بیشتری هستند و همچنین بالا بودن این نسبت برای اعتبار دهندگان، نشانه مثبت و مساعد را نشان می دهد که شرکت از درجه اطمینان بالایی برخودار می باشد.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی¬ها

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها
این نسبت به شما کمک می کند که قدرت یا ضعف مالی شرکت موردنظر خود را اندازه گیری نمایید. فرمول نست حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها بصورت زیر است:

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی¬ها

بالا بودن این نسبت به شما نشان می دهد که شرکت موردنظر شما از لحاظ پرداخت به موقع تعهدات خود دارای درجه اطمینان بزرگی است. با توجه به شرایط، بالا بودن این نسبت همچنین بیان می کند که شرکت موردنظر شما از مدیریت ضعیفی برخوردار است و نمی تواند از بدهی ها در جهت حداکثر نمودن سود برای سهامداران استفاده نماید. اما از طرف دیگر، کوچک بودن این نسبت، به شما نشان می دهد که بخش بزرگی از سرمایه به کار گرفته شده در شرکت از محل سرمایه اعتبار دهندگان تأمین شده است که در صورت عدم توانایی شرکت، در بازپرداخت بهره و اصل بدهی، ممکن است اعتبار دهندگان درخواست انحلال شرکت را بکنند و در نتیجه باعث ضرر بیشتر سهامداران خواهد شد.