فصل ششم -تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری - بخش ششم - انتخاب صنایع برتر

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 انتخاب صنایع برتر
صنایع مختلف فعال در بورس را به دقت مطالعه نمایید و با توجه به مطالب زیر صنایع اصلی در بورس را انتخاب کنید:
- روند شاخص و رشد توسعه در آن صنعت طی چند سال گذشته را مطالعه نمایید.
- طرح ها و پروژه های آینده صنعت مورد نظر را بررسی نمایید.
سرمایه گذاری ها و طرح های بخش خصوصی و دولتی در آن صنعت را مورد مطالعه قرار دهید.
- روند عرضه و تقاضا در صنعت، رقابت داخلی و خارجی، قیمت محصولات نسبت به بازارهای بین المللی.
- پنج صنعت اول را با توجه به موارد ذکر شده مشخص نمایید.
- ارزش کل هر کدام از پنج صنعت انتخابی را با پیگیری از طریق روزنامه های اقتصادی و سایت ها و منابع دیگر برآورد نمایید.
بعد از مراحل فوق یک یا دو صنعت را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایید.

انتخاب شرکت برتر
بعد از انتخاب صنایع برتر، قدم دوم را بردارید و با توجه به موارد زیر شرکت برتر در صنعت برتر را انتخاب نمایید. (اکثر افراد حاضر در بورس خود را درگیر سرمایه گذاری های کوتاه مدت و در نتیجه استرس و هیجانات کذایی نموده اند و با بهره نگرفتن از اطلاعات علمی قادر به تصمیم گیری نیستند). بنابراین با رعایت این مراحل و اضافه نمودن اطلاعات خود به آن از فعالیت در بورس لذت ببرید.
- روند فروش شرکت در آن صنعت، متوسط فروش شرکت در صنعت طی چند سال گذشته.
- روند سوددهی شرکت در آن صنعت، متوسط رشد سوددهی شرکت در صنعت طی چند سال گذشته.
- متوسط حاشیه سود شرکت در صنعت.
- متوسط بازدهی و ریسک شرکت در صنعت طی چند سال گذشته.

تعیین درصد مربوط به هر صنعت در سبد
براساس مطالعه مشخصه های فوق، یک یا چند صنعت برای سرمایه گذاری در آنها انتخاب می شود. تعداد صنایع بستگی به مبلغ موجود برای سرمایه گذاری و اینکه در زمان مطالعه چند صنعت با مشخصه های مورد قبول وجود داشته باشد، دارد. اکنون با توجه به مطلوبیت هر صنعت براساس نتایج بررسی شاخص های ذکر شده، درصد تخصیص سرمایه به هر کدام تعیین می شود. برای این کار می توان از مدل بهینه سازی سبد سهم مانند مدل مارکویتز استفاده کرد که محاسباتش بر مبنای بازدهی و ریسک سرمایه گذاری در چند سال گذشته است. این مدل ها را در سایت http://www.solver.com می توان پیدا کرد. اما بدون این مدل و بر مبنای قضاوت شخصی نیز که به مرور زمان پرورش می یابد می توان در مورد درصدها تصمیم گرفت.

انتخاب سهام برتر در هر صنعت
با توجه به درصد در نظر گرفته شده برای هر صنعت منتخب، یک یا دو یا سه سهم یا شرکت در هر صنعت انتخاب می شود. و درصد مربوط به صنعت بین آنها تقسیم می گردد. سهام برتر در هر صنعت علاوه مشخصه های بالا با مطالعه موارد زیر انتخاب می شود:
1- ترکیب سهامداران شرکت.
2- ارزش بازار شرکت.
3- میزان نقدشوندگی شرکت.
بهتر است چند سهم در سبد داشته باشیم. تعداد سهام در یک سبد بستگی به مبلغ سرمایه گذاری و نتایج مطالعات بالا دارد. برای سرمایه های بیشتر از ده میلیون تومان این تعداد را بین 5 تا 20 می توان در نظر گرفت.

زمان خرید و فروش سهام در سبد
اگر سبد سهام خود را با مطالعه و دقت کافی تشکیل داده باشیم دیگر نباید با هر شایعه و خبر بخواهیم آن را دستکاری کنیم. البته یک سرمایه گذاری جدی در بازار سهام همواره تحولات بازار را دنبال می کند و هر گاه اطلاعات جدید، مشخصه های صنعت و شرکت های سرمایه گذاری شده را به حدی تغییر داد که جابجایی و تعویض صنایع و شرکت ها لازم شد، این کلر را انجام می دهد. اما برای یک سبد درست مطالعه شده این جابجایی ها هفتگی نخواهد بود. به عنوان مثال کسانی که در سبد سهام خود از 5 سال قبل بطور مستمر یک یا چند شرکت عمده سیمانی داشته اند. اکنون از اینکه ارزش سرمایه گذاری آنها بین پنجاه تا هشتاد برابر شده است، با رضایت و خوشحالی، دیدگاه و روش بالا را تأیید می کنند. یکی از مشکلاتی که در صورت سرمایه-گذاری مستقیم روی سهام توسط عده زیادی از مردم بروز می کند، این است که بیشتر مردم پول کافی برای خریدن چندین سهام و ایجاد تنوع در آنها ندارند. (به طور کلی هیچ سهامی نباید بیش از 10 درصد از سبد سهام شما را تشکیل دهد) اگرچه ایجاد تنوع سودهای شما را محدود می کند اما در مواقعی که یکی از سرمایه گذاری-های شما در آستانه ضرر قرار می گیرد، بقیه سرمایه گذاری ها آن را جبران می کنند.
اگر توان خرید بیش از یک یا دو سهام را ندارید. چندین کار می توانید انجام دهید. اول اینکه، می توانید سهام شرکت های سرمایه گذاری را بخرید تا به این ترتیب بتوانید با پرداختن بخشی از قیمت بازار، تمامی ان را بخرید. دوم، از طریق منابع مختلف آموزش های لازم را ببینید و از آن استفاده نمایید. اگر احساس می کنید باید همه پول خود را روی یک یا دو سهم سرمایه گذاری کنید، بهتر است سهام شرکت های محافظه کار را که نسبت P/E کمتر از 10 دارند را خریداری کنید.

موارد استثنا:
اگر شما یک تاجر کوتاه مدت سهام هستید، اختصاص تمام دارایی به یک یا دو سهام ممکن است برایتان نتیجه بخش باشد. مثلاً برخی از تاجران بر روی یک سهم خاص تمرکز می کنند. اگر شما یک فرد ماهر بوده و شناخت کافی از سرمایه گذاری خود داشته باشید بهتر می توانید راجع به زمان خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرید. مسلماً این روش برای تاجران مناسب تر است تا برای سرمایه گذران. البته با سرمایه گذاری تمام پول خود روی یک سهام ممکن است به سود زیادی برسید اما این کار بیشتر شبیه یک ریسک است. برای کاهش ریسک، بهتر است تمام پول را روی یک شرکت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کنید نه روی یک سهم.
اگر طبق تجزیه و تحلیل تکنیکی شما، سرمایه تان ممکن است از دست برود، باید تغییراتی در سبد سهام خود اعمال نمایید.