فصل چهارم-اصطلاحات مهم و کاربردی - بخش سوم - حق نقدم

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

حق تقدم
زمانی که شرکت تصمیم می گیرد سهام جدید روانه بازار نمایند، سهامداران قبلی دارای حق اولویت جهت خرید این سهام هستند. برای شرکت تفاوت چندانی نمی کند که سهام جدید را به سهامدار قبلی بفروشد و یا به سهامدار جدید زیرا در هر صورت مبلغ اسمی سهام را دریافت می کند که در بورس 100 تومان است. چنانچه سهامدار جدید می فروشد و چون مبلغ فروش به سهامدار جدید بیشتر است، با این حال شرکت مابالتفاوت قیمت سهم را به سهامدار قبلی پرداخت می کند. رفتاری که سهامدار قبلی می تواند نسبت به حق تقدم داشته باشد در حالت زیر خلاصه می شود:
1- از حق تقدم استفاده می کند و صاحب سهام جدید می شود.
2- سهامدار قبلی، در مهلت مقرر، حق تقدم خود را در بازار می فروشد.
3- مهلت قانونی به پایان می رسد و شرکت سهام جدید را به بازار عرضه می کند و زمانی که سهام به فروش رفت، پول سهام جدید را به حساب سهامدار قبلی واریز می کند.
علت اینکه شرکت، پول سهام فروخته شده را به سهامدار قبلی پرداخت می کند (در صورتی که از حق تقدم خود استفاده نکند) این است که وقتی سهام جدید به بازار عرضه شد، قیمت سهام کاهش پیدا می کند و شرکت به دلیل اینکه سهامدار قبلی ضرر و زیان نکند مقدار افت قیمت را به او پرداخت می کند. همانطور که قبلاً هم توضیح داده شد، افزایش سرمایه که منجر به صدور سهام جدید به بازار می شود هر چند به سرمایه سهامدار قبلی، چیزی اضافه نمی شود، ولی در قدرت سودآوری شرکت در آینده مفید است که در کل منفعت آن به سهامدار باز می گردد البته اگر دیدگاه سهامدار، بلند مدت باشد. در کل چنانچه قصد خرید سهام را دارید، منطقی تر است که سهامی را خریداری نمایید که با حق تقدم عرضه شده است زیرا با قیمت بسیار پایین تری می-توانید تهیه نمایید اما تنها عیب این خرید در آن است که سهام خریداری شده با روش حق تقدم، را حداقل تا 3 الی 4 ماه نمی توانید بفروشید زیرا سند این سهام بعد از مدت ذکر شده آماده می شود. و تا زمانی که سند سهام را دریافت نکنید قادر نخواهید بود که آن را بفروشید.
در ضمن، فرم حق تقدم توسط اکثر شرکت ها به آدرس سهامدار قبلی ارسال می شود و او در مهلت قانونی (حدود دو ماه) فرصت دارد که در جهت پذیره نویسی سهام جدید اقدام نماید و مالک آن شود و یا آن را خود بفروشد در غیر این صورت، شرکت از طرف سهامدار قبلی، سهام را می فروشد و به جز برداشت اسمی (100 تومان) مابه تفاوت را به او برمی گرداند.