فصل اول-آشنایی با انواع بازار بورس

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

بازار

شامل تمامی مشتریانی است که دارای نیازها و خواسته های مشابه بوده و برای ارضاء نیازها و خواسته های مشابه خود اقدام به مبادله و معامله می نمایند.
بازار شامل مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل است، که علاقه مند به داشتن آن کالا هستند، منابع لازم را برای خریداری دارند و تمایل به انجام معامله را از خود نشان می دهند.
بازار پول: بازار پول، تأمین کننده وجوه نقدی کوتاه مدت برای تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و سازمان های دولتی است. بانک ها متولی بازار پول هستند و حتی دولت و سازمان های دولتی نیز گاهی اوقات برای کسر بودجه و یا برطرف نمودن احتیاجات آتی خود و دیرکرد در وصول مالیات، ناچار می شوند از بازار پول، نیازهای خود را برطرف نمایند.
شما در بازار پول، ریسکی نزدیک به صفر دارید و سود بسیار کمی عاید شما می شود. در صورتی که بازار سرمایه با ریسک همراه می باشد و می توان سود بسیار زیادی نیز با مدیریت ریسک بدست آورد. در بازار پولی، شما هر لحظه که بخواهید، می توانید پول خود را بردارید اما در بازار سرمایه (بورس) به علت اینکه، قیمت سهام گاهی اوقات پایین می آید، نمی توانید هر زمان پول خود را نقد کنید. بازده بازار پول از بازار سرمایه کمتر است.
بازار سرمایه: بورس به عنوان بخش مهمی از بازار سرمایه، از جایگاه خاصی در تجهیز و انتقال منابع پس اندازی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری برخوردار است. در این رهگذر، بورس اوراق بهادار (بازار سرمایه) به عنوان مکمل بازار پول عمل کرده و نیازهای مالی میان مدت و بلند مدت سرمایه-گذاران و فعالان بخش مولد اقتصادی را تأمین می نماید. فعال و کارا بودن بورس اوراق بهادار، تمرکز و تشکیل سرمایه و انجام سرمایه گذاری را تسهیل نموده و زمینه را برای دستیابی به رشد پایدار و پویا و در کل ارتقاء سطح زندگی افراد یک جامعه را مهیا می سازد. اما شما باید محیط فعالیت خود را بیشتر بشناسید و در مورد آن تحقیق نمایید از جامعه بازار اولیه و بازار ثانویه.