آشنایی با Wolfe Waves

موج ولف چیست؟

به بیان ساده ،موج ولف یك ریتم طبیعی است كه در تمام بازارهای مالی وجود دارد یا همه حركت در مورد آن موضوع است.موج ولف از شكل موازنه امواج عرضه و تقاضا ساخته شده است.این امواج بوسیله ولفی اختراع نشده اما توسط ایشان كشف شده است. كلید موفقیت در مشخص كردن نقاط 4،3،2،1 و5 است.

این 5 نقطه بالانس صحیح یا متعادل را میدهند.همچنین مشخص كردن صحیح فریم زمانی مهم است. مانند اقیانوسها، امواج كوچك با امواج بزرگ تركیب می شوند و الی آخر.

نظریه موج ولف

نظریه ساختارموج بر اساس یك قانون فیزیك است كه برای هر عمل یك عكس العمل برابر و در خلاف جهت وجود دارد.اغلب این عمل/عكس العمل نشان دهنده یك ریتم مشخص به همراه توانائی های خیلی معتبر آشكار برای تعلیم چشم است.به هر حال،چندین بار امواج كوچك با امواج بزرگ تركیب شده و آبها گل آلود می شوند. بعضی اوقات همه چیز در تقارن است و شما یك موج سركش مشابه آنچه در اقیانوسها رخ می دهد خواهید گرفت.

اینها میتواند در معاملات سلف و بازار سهام خیلی سود آور باشد.