فصل یازدهم-تحلیل تكنيكال

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

تحلیل تکنیکال

همانطور که در فصل های گذشته عنوان شد در دیدگاه تکنیکال، تنها به تغییرات قیمتها با استفاده از ابزارهای آماری پرداخته می شود. در واقع قیمتها بیانگر اخطارهای خرید، فروش یا نگهداری هستند. در این روش اشتباهات احتمالی ممکن است در خرید یا فروش دیرتر یا زودتر از زمان مناسب رخ دهد. بدین شکل که سرمایه گذار با مشاهده اولین اخطار اقدام به خرید یا فروش می نماید و این مسئله می تواند منجر به پشیمانی و هزینه های گزافی گردد. تحلیل تکنیکی تنها با دو چیز سر و کار دارد.
قیمت فعلی چیست؟
سابقه تغییرات چیست؟