فصل هشتم-آموزش تجزیه و تحلیل شرکت

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

{play}media/sound/4-1-1_www.guilanfx.com.mp3{/play}

تجزیه و تحلیل شرکت ها
مهمترین بخش تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل شرکت می باشد که غیر از لذت بخش بودن این فعالیت و هیجانات مخصوص به خود تفاوت سهامدارن حرفه ای با غیرحرفه ای را نشان می دهد.
تحلیل گر پس از انتخاب صنعت مناسب و برتر باید شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب کند. انتخاب یک شرکت و خرید سهم آن، از مهمترین تصمیماتی است که یک سرمایه گذار باید اتخاذ نماید. ما در این بخش سلسله مراتبی که برای تحلیل بنیادی نیاز می باشد را کاملاً معرفی می کنیم و بخش های مختلف را که شما باید مورد بررسی قرار دهید را معرفی کرده و روش های تجزیه و تحلیل را نشان می دهیم. ضمناً مثال-های مختلفی را نیز همراه با سوالات کاربردی و همچنین اصطلاحات مورد نیازی که باید بدانید را توضیح می-دهیم.