فصل ششم -تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

تحلیل بازار سرمایه همانند دیگر بازارها از قبیل بازارهای ارز، خودرو، پول و دیگر دارایی ها نیازمند ابزارها و روشهای خاصی است که به موجب آن شفافیت در معاملات و انتفاع سرمایه گذاران حاصل می گردد. همانطور که ذکر شد در ادبیات مالی در زمینه تحلیل قیمت سهام این سه دیدگاه وجود دارد که به طور خلاصه به هر کدام می پردازیم:

دیدگاه سرمایه گذاری در بورس
دیدگاه چارتیست (تکنیکال): در دیدگاه تکنیکال، تنها به تغییرات قیمتها با استفاده از ابزارهای آماری پرداخته می شود. در واقع قیمتها بیانگر اخطارهای خرید، فروش یا نگهداری هستند. در این روش اشتباهات احتمالی ممکن است در خرید یا فروش دیرتر یا زودتر از زمان مناسب رخ دهد. بدین شکل که سرمایه گذار با مشاهده اولین اخطار اقدام به خرید یا فروش می نماید و این مسئله می تواند منجر به پشیمانی و هزینه های گزافی گردد. تحلیل تکنیکی تنها با دو چیز سر و کار دارد.
+ قیمت فعلی چیست؟
+ سابقه تغییرات چیست؟
دیدگاه فاندامنتال (بنیادی): در دیدگاه فاندامنتال، سرمایه گذاری بر اساس بررسی عوامل کلان، صنعت و شرکت صورت می پذیرد. در واقع بیشترین تأکید پس از بررسی دو عامل یاد شده، تحلیل صورت های مالی منتشره توسط شرکت ها می باشد که شامل پیش بینی فروش، پیش بینی ای پی اس، ... و موارد تحقق یافته سالهای گذشته است که با ابزارهای دقیق فاندامنتال همچون تخمین موارد یاد شده توسط تحلیل گر و استفاده از نسبتهای مالی، سهام مناسب، مورد شناسایی قرار می گیرند. در این روش نیز اشتباهات احتمالی ممکن است در استفاده از اطلاعات تحریف شده شرکت ها و برآوردهای غلط رخ دهد.

دیدگاه و نظریه سبد سهام (ام پی تی): تئوری مدرن پرتفولیو

برای خود ایجاد می کند. شما می توانید از هر سه تاکتیک بورس آگاهی پیدا نمایید و سپس با توجه به وقت و زمان خود هر سه و یا یکی از این استراتژی ها را به صورت فیزیکی مورد استفاده قرار بدهید.

+ گروه نخست اطلاعاتی است که در ارزشیابی و قیمت گذاری اوراق بهادار می تواند مورد استفاده قرار گیرد، این اطلاعات عبارتند از:
الف- عرضه و تقاضا.
ب- وضعیت اقتصاد و تحولات اقتصادی.
ج- اطلاعات بخشی.
د- اطلاعات شرکت ها مانند بافت مالی، سودآوری، حجم فروش، مسایل مدیریتی، وضعیت اندوخته.

+ گروه دوم اطلاعات مربوط به اوراق بهادار شامل اطلاعاتی است که به اصطلاح مربوط به تالار معاملات می-شود.
الف- اطلاعاتی نظیر حجم معاملات.
ب- قیمت های آغازین و پایانی.
پ- سفارش های خرید و فروش.
ت- عرضه عمده سهام.
و ... از زمره این اطلاعات محسوب می شوند.