فصل پنجم -شناخت شرکت های بورسی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

یکی از این فاکتورها، صورتهای مالی است که شرکتهای بورسی موظف میباشند آنها را به اطلاع سهامداران خود از طریق روزنامه رسمی شرکت یا به صورت پست، برسانند. سهامدار با مطالعه این صورت ها، اطلاعات مالی شرکت را بدست می آورد. صورت های مالی، نمایانگر نتایج فعالیتهای شرکت موردنظر در طی یک دوره معین می باشند. این صورت ها و نحوه استفاده از آنها و توضیحات مکمل را در این بخش مطالعه نمایید. لازم به تأکید مجدد می باشد که صورت های مالی یکی از ابزارهای اساسی سهامدار است.
فاکتور دیگری که می تواند ابزار منحصر به فردی برای سهامدار باشد نسبتهای مالی است. نسبتهای مالی به طور عام، روش هایی هستند که به شرکت ها و سهامداران آنها این امکان را می دهند که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبتها بطور خاص وسیله ای هستند که از طریق آنها سهامدار می تواند تمامی نتایجی را که از صورت های مالی یک شرکت نیاز دارد، بدست آورد. بطور خلاصه برای اطمینان از سلامت مالی یک شرکت باید صورت های مالی آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود و در اینجا می توان با نسبتهای مالی نتایج قابل توجه ای از صورت های مالی آن شرکت بدست آورد. ضمناً شما نیاز دارید که ابتدا با انواع شرکت ها آشنا شوید. همچنین با مجامع شرکت ها و کاربر آنها که بسیار اهمیت دارند در این بخش آشنا می شوید.
فاکتورهای کاربردی دیگری نیز هستند که به شما در زمان فعالیت در بورس کم زیادی خواهند نمود. یکی از این عوامل افزایش سرمایه است که آگاهی از انواع آن، تأثیر آن بر قیمت ها و کلاً هدف از افزایش سرمایه با تمام سادگی ظاهری خود تأثیرات مهمی در فرایند فعالیت در بورس دارد. بنابراین این قسمت را همیشه در ذهن خود ماندگار نمایید.
از بخش های دیگری که مربوط به شرکت های بورسی می باشند، می توان حق تقدم را نام برد. حق تقدم نیز یکی از مسائل مهم برای سهامدار است که باید از چگونگی انجام آن و ماهیت اجرای آن و نوع خرید و یا نخریدن آن و چگونگی معامله آن آگاهی داشته باشد.
لازم به ذکر است که چند مورد نامبرده فوق از ضروریات فعالیت در بورس برای یک سهامدار علمی می باشد. این فاکتورها را باید در زمان ها و موقعیت های مناسب با توجه به شرایط خاص خود مورد استفاده قرار دهید. بنابراین تأکید می کنیم که تنها حفظ نمودن این اصطلاحات مزیتی برای شما نخواهد داشت مگر اینکه بتوانید استفاده کاربردی از آنها نمایید یعنی بعد از اینکه دلایل وجودی این اصطلاحات را پیدا نمودید به دنبال انتخاب و یا تعیین بهترین موقعیت با استفاده از این اصطلاحات باشید.