فصل سوم-خرید و فروش سهام

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

فرایند اجرای سفارش خرید و فروش:
همانطور که قبلاً ذکر شد، شما بعد از مطالعه و تحقیق، برای شروع فیزیکی فعالیت در بورس نیاز به انتخاب یک کارگزار دارید. بعد از انتخاب کارگزار مناسب نوبت به ارائه سفارش خرید و یا فروش می رسد. شما سفارش خرید و یا فروش خود را از طریق فرم هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار می گیرد، ارائه می دهید. با ارائه سفارش از طرف شما به کارگزار به نام شما حسابی در دفاتر کارگزاران ایجاد می شود.
چنانچه شما سفارش خرید سهم و یا سهامی را به کارگزاری داده اید باید همزمان با ارائه سفارش، وجهی معمولاً به اندازه خرید موردنظر به حساب شرکت کارگزاری پرداخت نمایید و رسید آن را به کارگزاری تحویل دهید.
همچنین در حالت سفارش فروش، یعنی زمانی که شما می خواهید سهم و یا سهام خود را به فروش رسانید، علاوه بر فرم سفارش فروش، فرم دیگری که وکالتنانه فروش نامیده می شود را نیز باید تکمیل نمایید. زیرا طبق قانون تجارت، هرگونه نقل و انتقال سهام باید توسط سهامدار و یا وکیل او در دفاتر شرکت به ثبت برسد. فرم وکالتنامه این اجازه را به کارگزاری می دهد که به نمایندگی از طرف شما این کار را انجام دهد.

نحوه سفارش سهام:
اما شما در حالت سفارش خرید، بستگی به میزان مطالعات و بررسی های خود می توانید به دو صورت عمل کنید:
الف- با مطالعه دقیق و لازم، سهام شرکت یا شرکت های موردنظر خود را انتخاب می کنید و به کارگزار خود دستور خرید آن را می دهید و نام شرکت و یا شرکت های موردنظر را در جای خالی برگه سفارش خرید درج می کنید.
ب- شما اطلاعات دقیق ندارید و یا به دلایل دیگر انتخاب مشخصی ندارید، بنابراین با ذکر جمله با صلاحدید کارگزار و یا طبق نظر کارگزار (البته با توافق کارگزار) انتخاب سهم خاصی را بر عهده کارگزار می گذارید و در حقیقت مسئولیت انتخاب سهم خاصی را به کارگزار خود انتقال می دهید.