فصل دوم-کارگزاران

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

کارگزاران چه کسانی هستند؟
شما به عنوان یک سهامدار سفارش خرید و فروش خود را از طریق کارگزار انجام خواهید داد. کارگزارها واسطه بین شما و بورس می باشند که در قبال دریافت کارمزد مشخصی دستورات خرید و فروش را انجام می-دهند. هیچ نوع معامله ای در بازار بورس بدون کارگزار انجام نمی شود. البته توجه داشته باشید که در تمام بورس های دنیا، کارگزارها وجود دارند و معاملات بوسیله این افراد انجام می شود. به همین دلیل و موارد دیگری که در ادامه ذکر خواهد شد، یک سهامدار باید در مورد کارگزارها اطلاعات کافی و لازم را داشته باشد تا بتواند از ما بین آنها کارگزار مناسب خود را انتخاب نماید.
کارگزاران، افراد و گروههایی هستند که از صافی بخش های مختلف سازمان بورس گذشته اند و بیشتر آنها سالهای بسیار کم رونق گذشته را تجربه نموده اند. با توجه به گسترش و رشد و توسعه سریع بازار سرمایه در طی سه سال اخیر تعداد شرکت های کارگزاری همراه با افزایش سهامداران پیش نرفت و کلاً با توجه به رشد کمی سایر عوامل بورس رشد کمی قابل توجه ای ننمود و همین باعث ایجاد مشکلات عدیده ای شده است.
با توجه به پتانسیل فعالیت هایی که کارگزاران می توانند انجام دهند، سهامداران با داشتن اطلاعات کافی در مورد این قشر، می توانند اقدام به فعالیت هایی نمایند که در نوع خود بدیع و در عین حال سودآور باشد. واقعیت این است که نمی شود با یک سی دی یا کتاب در مورد این قشر بورسی، بطور کامل اطلاعات ارائه داد. کارگزاران را باید از نزدیک دید و با پرسش سوالات مختلف و مشاهده نحوه فعالیت ها و تحقیق به روش های بسیار ساده، اقدام به تصمیم گیری کرد و دست به انتخاب زد.
درباره کیفیت ارائه خدمات، محل دفاتر از لحاظ نزدیکی به محل سکونت ما، صداقت در گفتار و خیلی از مسایلی که برای افراد مختلف، دارای درجه و اعتبار و اهمیت متفاوتی هستند. برای شناخت کارگزار موردنظر خود راهی نیست جز انتخاب چندین کارگزار و تحقیق و مشاهده و ملاقات و ... و در انتها انتخاب بهترین کارگزار از نظر خودتان.