فصل هفتم - استراتژی معاملاتی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

مقدمه
تا حالا باید متوجه شده باشید که بسیار مهم است که براساس سیستم معاملاتی خودتان تجارت کنید؛ درغیر اینصورت کسب سود مداوم در بازار ارز بین الملل بسیار دشوار خواهد بود. سیستم معاملاتی به شما می گوید که چه موقع وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید.
وقتی سیستم تان را طراحی کردید، باید دنبال حرکات معینی بگردید و مشخص کنید که چه اندیکاتورها، الگوها و رفتارهای قیمتی آن حرکات را ایجاد کرده اند. به این ترتیب مجموعه ای از قوانین را ساخته اید که وقتی در آینده این قوانین مشاهده شود به معنای سیگنالی برای معامله خواهند بود.
مبنای اکثر سیستم ها الگوهای قیمتی یا ارقام اندیکاتورهای تکنیکی (الگوهای تکنیکال) هستند. با این حال یک چیز را نباید فراموش کنیم: الگوها (هم نموداری و هم قیمتی) هیچگاه یکسان نیستند، آنها فقط به هم شبیه هستند. برای اینکه دو الگو کاملاً و دقیقاً شبیه به هم باشند ، باید هر دو الگو در یک معامله یکسان شکل گرفته باشند و علاوه براین باید هر دو باید حالت یکسان داشته باشند تا دقیقاً به یک شکل رفتار کنند. البته می دانیم که چنین چیزی تقریباً غیرممکن است زیرا متغیرهای زیادی هستند که باید برای این منظور روی آنها شمرد. مثلاً چند معامله گر منتظر خطوط کناره هستند؟ چند معامله گر زودتر از برنامه ریزی هایشان از بازار خارج می شوند؟ چه تعدادی از آنها به دنبال سودهای جزیی هستند؟ ...
این مسئله به ما می گوید که هیچگونه قطعیتی درباره نتیجه یک سیگنال وجود دارد. گرچه ما خروجی هر معامله را نمی دانیم، نتیجه مجموعه ای از معامله ها قابل پیش بینی است؛ همچنین می دانیم اگر با دقت از سیستم مان پیروی کنیم در بلند مدت نتایج بسیار خوبی بدست خواهیم آورد. وقتی سیستم مان سیگنال یک معامله را می فرستد فقط به این معناست که احتمال اینکه بازار در جهت مور دنظر حرکت کند بیشتر است؛ احتمالات همیشه نقش خودشان را بازی می کنند.
از این نکات به دو نتیجه می رسیم:

ما نتیجه قطعی هر سیگنال را نمی دانیم
اگر سیستم معاملاتی کامل را با دقت دنبال کنیم، به نتایج بسیار خوبی می رسیم

نکته جالب این است که برای کسب سود در بازار ارز بین الملل لازم نیست که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید یک سیستم داشته باشیم که به خوبی طراحی شده باشد وسپس آن را با دقت دنبال کنیم.
با این حال قبل از استفاده از این اطلاعات باید سیستم تان را طراحی کنید. در این فصل به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید یک سیستم کارآمد بسازید که با شخصیت شما هماهنگی داشته باشد.
مباحث زیر در این فصل بررسی می شوند:
بخش اول: ساختن یک سیستم معاملاتی - اطلاعات مهم درباره سیستم معاملاتی.
بخش دوم: انواع سیستم معاملاتی-دو نوع سیستم معاملاتی وجود دارد؛ در این بخش مزایا و معایب هریک را بررسی می کنیم.
بخش سوم: سبک های معاملاتی-سبک های معاملاتی که ممکن است با سیستم معاملاتی شما هماهنگ باشد، را مرور می کنیم.
بخش چهارم: خط مشی های معاملاتی-همه خط مشی های معاملاتی برای همه معامله گران مناسب نیستند؛ خط مشی ای را انتخاب کنید که برای شما مناسب تر است.
بخش پنجم: پایه ریزی سیستم معاملاتی-بعد از انتخاب سبک معاملاتی و خط مشی تان، باید پایه زیری سیستم را آغاز کنید.
بخش ششم: برخی نکات قابل توجه- قبل از اینکه هر اقدامی بکنید، لطفاً ابتدا به نکات مهم را توجه کنید.
بخش هفتم : خلاصه فصل