فصل چهارم - تحلیل تکنیکال - بخش ششم - خلاصه فصل و پاسخ سوالات

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 خلاصه فصل و پاسخ سوالات
حالا که مطالعه این فصل را تمام کرده اید و به سوالات پاسخ داده اید، باید اینکار را انجام دهید:
این فصل مقدمه ساده ای بود بر تحلیل تکنیکال و مفاهیم آن؛ به همین خاطر مطالعه آن برای حرفه ای ها زیاد وقت گیر نبوده است.
اما برای تازه کارها، بهتر است یکبار دیگر این فصل را بخوانید بویژه قسمت حمایت و مقاومت (در آینده زیاد از این دو استفاده خواهید کرد).
اطمینان یابید که نکات زیر را به خوبی درک کرده اید:
- حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم هستند و در تصمیم گیری های تجاری شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد؛ پس باید توجه خاصی به بخش سوم داشته باشید. در این سطوح عرضه و تقاضا چه تغییری می کنند؟
- باید بدانید که هریک از نمودارهای شمعیی نام برده شده در این فصل چه معنایی دارند.

پاسخ سوالات

سوال 1 – در این سوال از شما پرسیدیم، فکر می کنید وقتی عرضه و تقاضا به تعادل می رسند بازار چگونه رفتار می کند؟
پاسخ ساده است، بازار روند کناره را در پیش می گیرد. بله درست است بازار صعود یا سقوط نخواهد داشت و یک خط مستقیم را دنبال خواهد کرد زیرا هیچ مشوقی برای خرید گران تر و فروش ارزانتر وجود ندارد.

سوال 2 – از شما پرسیدیم که چه اتفاقی خوهد افتاد اگر بازار منطقه حمایت را روی منحنی تقاضا بشکند؟
در اینصورت منحنی به سمت چپ تغییر جهت میدهد. در زیر می توانید این تغییر را ببینید:

منحنی تقاضا

آنچه قبلا، کم و پایین انگاشته می شد اکنون بالا به حساب می آید.
موفق باشید.