فصل چهارم - تحلیل تکنیکال

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

مقدمه
همانطور که در فصل قبل گفتیم، تحلیل تکنیکال سعی دارد عملکرد آینده هر نوع بازار مالی را بر اساس مطالعه سابقه قیمت ها (نوسانات قیمت) تعیین کند.
با مطالعه روی نوسانات قیمت و تحلیل تکنیکال، در واقع رفتار تمام سرمایه گذاران و معامله گرانی که در یک بازار فعالیت دارند را تحلیل می کنیم. معامله گران و سرمایه گذاران پشت هر تغییر قیمت هستند؛ علاوه براین آنها هستند که قیمت را به یک سطح خاص هدایت می کنند. قیمت ها بر اساس انتظارات معامله گرها حرکت می کنند؛ آنچه که آنها درباره آینده قیمت ها پیش بینی کرده اند.
اکثر اوقات تصمیم معامله گرها و سرمایه گذاران با احساسات آنها (ترس، طمع، امید و غیره) هدایت می شود و این احساسات را می توان روی نمودارها به شکل الگوهای قیمت تکراری دید. خروجی این الگوهای خاص همان چیزی است که تحلیل گران تکنیکال سعی می کنند آن را پیش بینی کنند.
اساس تحلیل تکنیکال را نظریه داو (Dow) تشکیل می دهد که سه اصل اساسی دارد:
- قیمت همه چیز را توضیح می دهد: تمام اطلاعات در دسترس در قیمت منعکس می شود؛ قیمت اطلاعات همه افرادی که در بازار شرکت دارند – ازجمله تحلیل گران بنیادی – را شامل می شود.
- رفتار قیمت تصادفی نیست: اگرچه دوره های بدون روند یا رفتارهای تصادفی در بازار وجود دارد؛ قیمت به داشتن روند بیشتر تمایل دارد. کار ما به عنوان تحلیل گران تکنیکال این است که دوره هایی را که قیمت روند دارد، شناسایی کنیم و از آنها برای کسب سود بهره ببریم.
- سوال"چه" (یا "کجا") از "چرا" مهم تر است: "سوال چه" اشاره به محل کنونی قیمت و پیشینه رفتار آن دارد. این سوال ها توسط تحلیل تکنیکال پاسخ داده می شوند. چرا قیمت در سطح خاصی قرار دارد؟ این سوال نگرانی تحلیل گران بنیادی را مطرح می کنند؛ آنها دنبال دلایل پنهان در پشت تغییرات قیمت هستند.

این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
بخش اول: نواع نمودار- در این بخش متداول ترین نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می شود را بررسی می کنیم.
بخش دوم: حمایت و مقاومت - در این بخش یکی از مهمترین مفاهیم تجارت در بازار ارز را مرور می کنیم؛ به شما می گوییم حمایت و مقاومت چیستند و چگونه باید آنها را تشخیص داد.
بخش سوم: سوال های متداول درباره حمایت و مقاومت-در این بخش سوال های رایج درباره مناطق حمایت و مقاومت را خواهید یافت.
بخش چهارم : روندها-چگونه روند بازار یا محدوده های بدون روند را شناسایی کنیم. همچنین می آموزید که چگونه باید شدت خطوط روند را اندازه گیری کرد.
بخش پنجم: مقدمه ای بر نمودار شمعی -  در این بخش مروری بر پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال خواهیم داشت.
بخش ششم: خلاصه فصل و پاسخ سوالات