آشنايي با استراتژي هاي معاملاتي

استراتژي هاي معاملاتي در فاركس يا ساير بازارهاي جهاني را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

 

هر کدام از اين سه استراتژي معاملاتي داراي يك شعار اساسي و يك سوال اساسي هستند و ابزارهائي را به كار مي گيرند كه براي استراتژي هاي ديگر ممكن است چندان مفيد نباشد.

1- استراتژي هاي معامله در دامنه

اولين استراتژي معامله در يك دامنه است. اكثر مواقع قيمت ها در يك دامنه نوسان مي كنند و اين استراتژي در مواقع زيادي كاربرد دارد. شعار اصلي اين استراتژي اين است :

پائين بخر بالا بفروش

هدف اين استراتژي خريد در پائين ترين قيمت هاي دامنه در ابتداي صعود قيمت و فروش در بالاترين قيمت هاي دامنه در ابتداي نزول قيمت است. در شكل زير نمونه اي از معامله در دامنه دو كانال تو در توي خنثي را نمايش مي دهد.

 

1 www.GuilanFX

 

سوال اساسي اين استراتژي قبل از اقدام به هر معامله اين است :

از كجا معلوم است كه اين دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشويم؟

دامنه ها هميشه عمر محدودي دارند و پس از مدتي شكسته مي شوند. هر فروش در اوج يا خريد در كف دامنه ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يك روند منجر به زيان قابل توجهي شود كه مي تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشد . در شكل بعد شكست همين دامنه و زيان قابل توجه ناشي از آن نمايش داده شده است.

 

2 www.GuilanFX

مشاهده مي شود زياني كه شكست دامنه ايجاد مي كند، مي تواند چندين برابر سود هاي ناشي از معامله در دامنه باشد. بايد توجه كرد كه در بازار هيچ قطعيتي وجود ندار د . بلكه هميشه احتمالات غالب و مغلوب وجود دارند . تا وقتيكه يك دامنه معتبر است ممكن است باز هم معتبر بماند ولي نبايد احتمال ديگر يعني شكستن دامنه را از نظر دور داشت.

ساده ترين دامنه بين دو خط حمايت و مقاومت بوجود مي آيد. ولي دامنه ها هميشه اينقدر ساده نيستند و ممكن است داراي مرزهاي مورب يا غير خطي باشند. حتي ممكن است مرز دامنه با استفاده از يك يا چند انديكاتور تسخيص داده شود. يك استراتژي معاملاتي بايد بتواند به سه سوال زير پاسخ گويد :

اگر هر يك از اين سوالات بي جواب بماند استراتژي ناقص است.

سعي مي كنيم پاسخ اين سوالات را در مورد ساده ترين استراتژي دامنه اي كه معامله در يك كانال افقي است پاسخ گوئيم. ابتدا بايد كانال شناسائي و ترسيم شود. كي وارد معامله مي شويم؟ هر وقت قيمت به كانال برخورد كرد و يك كندل بازگشتي مشاهده كرديم در جهت داخل كانال وارد معامله مي شويم.

كي با سود از معامله خارج شويم؟ هر وقت قيمت به وسط كانال برگشت وضعيت را بررسي مي كنيم. اگر به نظر نرسيد كه بتواند به طرف ديگر كانال برسد همانجا خارج مي شويم. اگر به نظر مي رسيد كه سود ما مي تواند بيشتر شود حد زيان را روي نقطه خريد و حد سود را 5 پيپ قبل از لبه ديگر كانال قرار مي دهيم.

كي با زيان خارج شويم؟ حد زيان را 7 پيپ بعد از بعد از كليه سايه هاي كندل هاي درون كانال فرار مي دهيم.

فرض كنيد كانال افقي بين دو قيمت 1,2000 و 1,2060 رسم شده است . بزرگترين سايه هاي مثبت و منفي 1,9990 و 1,2070 هستند . پس حدود زيان 1,9983 و 1,2077 هستند و حدود سود در 1,2005 و 1,2055 قرار مي گيرند. با رسيدن به قيمت 1,2030 هم شرايط را مجدد بررسي مي كنيم.

اين استراتژي صرف نظر از درست يا نادرست بودن، يك استراتژي كامل است كه به هر سه سوال يك استراتژي پاسخ سريح و روشني مي دهد. توجه كنيد كه حد زيان در اينجا خيلي مهم است چون با شكست كانال معمولا يك روند به وجود مي آيد كه ممكن است چند صد پيپ در جهت زيان ما حركت كند.

توجه: با خوردن حد زيان احتمال زيادي وجود دارد كه بازار از شرايط مورد نظر ما خارج شده باشد . مثلا از حالت دامنه اي به روند دار تبديل شده باشد. در اين صورت ضروري است كه براي مدتي از معامله بپرهيزيم و شرايط بازار را مجددا ارزيابي كنيم. سپس با استراتژي جديد متناسب با بازار فعلي وارد بازار شويم و يا براي مدتي معاملات را متوقف كنيم تا بازار مجددا با استراتژي هاي ما مطابقت پيدا كند . فرصت ها هميشه در بازار وجود دارند و ما موظف نيستيم كه در هر شرايطي وارد بازار شويم و معامله كنيم. بلكه مي توانيم شرايطي را كه با روحيه و استراتژي هاي ما متناسب است شناسائي و انتخاب كرده و فقط در اين شرايط به بازار وارد شويم. يكي از عوامل مهم زيان در بازار همين موضوع به ظاهر ساده است. دامنه هاي مختلفي مي توانند مبناي استراتژي هاي معامله در دامنه باشند. بعضي از اين دامنه ها به شرح زير اند:

*توجه کنید که در تمامی این موارد احتمال شکست دامنه وجود دارد و در این حالت صورت وارد استراتژی های تعقیب روند براساس شکست Breakout خواهیم شد.

یک استراتژی ساده دامنه ای براساس خطوط حمایت و مقاومت را ابتدای مقاله بررسی کردیم. در ادامه استراتژی معامله در دامنه براساس باندهای بولینگر را مرور می نمائیم.

وقتي بازار داراي روند خاصي نباشد، از باندهاي بولينگر مي توان به بهترين وجه براي معاملات دامنه اي استفاده نمود. نبود روند در بازار براساس افقي بودن تقريبي خط وسط باند بولينگر كه همان ميانگين متحرك است، تشخيص داده مي شود. سيگنال ورود باند هاي بولينگر وقتي صادر مي شود كه قيمت ها با باند برخورد كنند يا خيلي به آن نزديك شوند و سپس به سمت ميانگين متحرك حركت كنند. سيگنال خروج با برخورد به ميانگين متحرك و يا باند مقابل شكل مي گيرد. حد زيان نيز كمي خارج از باندي كه با برگشت از آن سيگنال ورود شكل گرفته است، قرار داده مي شود. در شكل صفحه بعد نمونه اي از بازار بدون روند قابل توجه را مشاهده مي كنيد كه تمامي سيگنال هاي خريد و فروش باند بولينگر صحيح بوده است.

3 www.GuilanFX

2- استراتژی های تعقیب روند

پس از استراتژی های معامله در دامنه نوبت به استراتژی های تعقیب روند یا trend Trading می رسد. شعارهای اساسی این استراتژی عبارتست از:

روند دوست معامله گر است

بالا بخر بالاتر بفروش

از كجا بفهميم كه يك روند شكل گرفته است و ادامه خواهد داشت ؟

برخلاف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يك برگشت چند پيپي مي توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتي روند تشخيص داده مي شود كه بخش قابل توجهي از آن طي شده است و هر لحظه ممكن است به پايان روند برسيم. به همين دليل ريسك اين استراتژي ها بسيار بيشتر از استراتژي هاي معامله در دامنه و در عين حال سود احتمالي آن نيز بيشتر است. هر چه بتوانيم زودتر و در عين حال با قابليت اطمينان بيشتري تشكيل يك روند جديد را تشخيص دهيم سود آوري اين استراتژي ها بيشتر است. شكست يك دامنه يا يك مرز مي تواند علامت خوبي براي تشكيل روند باشد. مثلا

شواهد ديگري نيز مي توانند اعتبار يك شكست و تشكيل روند را تاييد كنند از قبيل :

ساده ترين استراتژي تعيقيب روند استراتژي تقاطع دو ميانگين متحرك نمائي است. اين استراتژي براساس تقاطع دو ميانگين متحرك سريع و آهسته بنا شده است. هر گاه دو ميانگين متحرك سريع (با دوره كمتر مثلا 5) ميانگين متحرك آهسته (با دوره بيشتر مثلا 13) را قطع كرده و از آن دور شود به احتمال زياد يك روند به وجود آمده است. ما قصد نداريم شما را به استفاده از اين استراتژي ترغيب كنيم. بلكه در نظر داريم مراحل طراحي و خصوصيات يك استراتژي را با يك مثال ساده مرور نمائيم.

1-هرگاه EMA5,EMA13 یکدیگر را قطع کردند، پوزیشن بگیرید.

4 www.GuilanFX0

2- وقتی EMA5 از پایین EMA13 را قطع نمود خرید و در حالت عکس فروش انجام دهید. حتما صبر کنید تا کندلی که در آن این تقاطع انجام شده تمام شود و در ابتدای کندل بعد پوزیشن بگیرید.

5 www.GuilanFX

 

6 www.GuilanFX

3- هنگام گشایش پوزیشن حد زبان (STOP LOSS) رل قبل/بعد از EMA13 قرار دهید.

4- پوزيشن را هر گاه در انتهاي يك كندل دو ميانگين متحرك همديگر را قطع كرده و يا مماس شده باشند ببنديد.

7 www.GuilanFX0

اين استراتژي در هر تايم فرمي قابل اجراست ولي بيشتر براي استفاده در تايم فريم يك ساعته توصيه مي شود.

قواعد تكميلي اين استراتژي براي كسب نتايج مناسبتر :

1- براي اجتناب از خوردن حد زيان بدليل نوسانات پيش بيني نشده، حد زيان را حدود پنچاه پیپ قبل/ بعد از EMA13 قرار دهید مطابق شکل زیر:

8 www.GuilanFX

2- هرگاه حركت بازار چنان سريع بود كه در ابتداي كندل پس از تقاطع حد زيان شما با قيمت فعلي بيش از 100 پيپ فاصله داشت از باز كردن پوزيشن صرف نظر كنيد.

9 www.GuilanFX

3- هر گاه پس از تقاطع، دو ميانگين متحرك از يكديگر دور نشدند و روند مشخصي هم در بازار مشاهده نكرديد تا وقتي كه اين حالت رفع شود از باز كردن پوزيشن خود داري كنيد. مطابق شكل:

10 www.GuilanFX

5- شما بايد يك درصد حداكثر براي زيان نسبت به موجودي حسابتان تعيين كنيد و اكيدا به آن پايبند باشيد . اين درصد نبايد حداكثر از 5% موجودي حساب شما بيشتر باشد و حجم معامله خود را بر اساس اين مقدار تنظيم كنيد .

6- قبل از استفاده از اين استراتژي در حساب واقعي آن را در حساب دمو بكار بگيريد تا كاملا بر آن مسلط شويد. بهترين و كاملترين استراتژي معاملاتي نيز نمي تواند شما را از كسب مهارت لازم براي معامله و پيگيري دائم روند بازار بي نياز كند.

3- استراتژی های بازگشتی

گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی استراتژی های بازگشتی یا Reversal trading است. این استراتژی ها براساس اصل عمل و عکس العمل شکل گرفته است. اصل عمل و عکس العمل در بازار می گوید: هر عملی عکس العملی است کوچکتر و در خلاف جهت

بر اساس تئوري داو ، نسبت هاي فيبوناچي و تئوري امواج اليوت ، معمولا پس از پايان هر روند اصلی یا فرعی. بازگشتی بین 3/1 تا 3/2 در جهت عکس آن اتفاق می افتد.

شعار اساسي اين استراتژي ها اين است :

در اوج بفروش و در قيمت هاي پائين تر تسويه كن

سوال اساسي اين استراتژي ها عبارتست از :

از كجا مطمئن شويم كه روند (اصلي يا فرعي) خاتمه يافته است؟

چون اگر روند ادامه پيدا كند در واقع بر خلاف روند وارد بازار شده ايم كه نتيجه اي جز زيان در بر نخواهد داشت.

براي پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكوس روند حركت نمي كند بلكه هر بازگشتي يك مكث و علائم خاصي قبل از پيدايش از خود نشان مي دهد. مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در اين استراتژي ها عبارتند از :

  1. 1. نمودارهاي شمعي
  2. 2. الگوهاي بازگشتي
  3. 3. انديكاتورها و واگرائي آنها
  4. 4. خطوط فيبوناچي بازگشتي ( براي تعيين هدف بازگشت )

مثالي از كاربرد استراتژي بازگشتي براساس خطوط فيبوناچي در شكل زير مشاهده مي شود.

11 www.GuilanFX

دلار استراليا در نمودار چهار ساعته روند صعودي پيدا كرده و يك خط روند (قرمز رنگ ) تشكيل داده است. با شكست اين خط روندوارد پوزيشن فروش مي شويم. خطوط فيبوناچي %23 و 38 % و 50 % حدود كسب سود و چند پيپ بيش از اوج قيمت حد زيان ما را تشكيل مي دهد. توجه كنيد كه ما بر اساس شكست خط روند وارد پوزيشن فروش شديم. سيگنال ورود مي تواند به صورت ديگري تعريف شده باشد ولي هرگز نمي توان بدون دليل قاطع مبني بر اتمام روند وارد پوزيشن بازگشتي شد.

4- اسکالپینگ یا ناخنک زنی

گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی، استراتزی های معاملات بسیار سریع یا اسکالیپنگ scalping هستند.

این استراتژی ها بر اين اساس شكل گرفته كه بازار يك تله خطر ناك است و نبايد مدت زيادي در آن باقي ماند. بلكه بايد در كوتاه ترين زمان سود خود را گرفته و به سرعت از بازار خارج شويم. همچنين اگر پوزيشن ما زيان ده شد بايد قبل از توسعه زيان و با حداقل ضرر ممكن از بازار خارج شد.

شعار اساسي اين استراتژي ها اين است :

سودت را بردار و فرار كن

سوال اساسي اين استراتژي ها عبارتست از :

چه كنيم كه گرفتار روند هاي خلاف جهت پوزيشن مان نشويم ؟

اين استراتژي سعي دارد به جاي روند هاي يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه اي يا نويز هاي بازار كه همواره وجود دارند بهره ببرد. چون با زار داراي نويزها و نوسانات مستمر است، اگر برخلاف روند پوزيشن نگيريم مي توان اميدوار بود كه بازار بالاخره در جهت مطلوب ما حركت كرده و چند پيپ نصيب ما كند.

ابزارهاي مورد استفاده در اين استراتژي مشابه ابزارهاي مورد استفاده در استراتژي هاي ديگر است ولي از آنها در تايم فريم كوتاه تر استفاده مي شود.

بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژي بالا بودن هزينه معاملات و احتمال گرفتار شدن در يك روند نامطلوب است.

*اسكالپينگ مي تواند در بازار رنج يا روند دار يا در بازگشت ها مورد استفاده قرار گيرد و تفاوت آن با استراتژي هاي قبلي فقط در تايك فريم پائين تر و سريع بودن آن است.