انديكاتورهای اقتصادی

شاخص فروش اتومبيل

اين شاخص مربوطه به بازار اتومبيل آمريكا مي باشد که بيانگر وضعيت رفاهي مردم آمريكا به عنوان یک شاخص جزئي مي باشد.

 

ترازپرداختها

اين شاخص چكيده اي از معاملات اقتصادي ملي و ساير خدمات مالي، توریسم و دارایی هائي است که بعنوان صورتی از پرداخت ها مي باشد كه شامل دو بخش حساب جاري وحساب سرمايه ای می شود.

تراز تجاری کالا

بيانگر تفاوت بين واردات و صادرات ملي در رابطه با كالاها مي باشد و در زماني كه صادرات يك كشور از واردات آن بيشتر باشد بعنوان يك نقطه مثبت تجاري به حساب می آید.

اين ما به تفاوت بين صادرات و واردات به درآمد ملي افزوده مي شود. اين نقطه مثبت مي تواند به معني افزايش مصرف يك جامعه ودرنهايت قويتر شدن اقتصاد باشد.

نتايج تحقيق فدرال رزرو (کتاب قهوه ای)

اين شاخص بطور رسمي بعنوان یك تحقيق درمورد وضعيت اقتصادي مي باشد كه هشت بار در سال توسط بانك فدرال رزرو منتشر مي شود و شامل اطلاعاتي درمورد اقتصاد و تجارت منطقه ای است و همچنین در برگیرنده گزارش هائي از بانكها و شعبات مختلف آنها و مصاحبه هاي كه با اشخاص كليدی، اقتصاددانان، متخصصان بازار و منابع ديگر بعمل مي آید می باشد.

اين كتاب شامل وقايع اقتصادي دريك دوره 4 هفته اي مي باشد و دو هفته قبل از هرجلسه FOMC، اعلام می گردد. و اهميت بسياري درسياست FOMC دارد.

 

دارايي هاي تجاري و فروش ها

شاخص دارايي ها و فروش ها شامل اطلاعات و گزارش هايي درمورد سفارشات كالاهاي بادوام، سفارشات كارخانه ها، فروش هاي عمده و جزئي و اطلاعات فروش می باشد.

اين شاخص بعنوان عامل مهمي درگزارشهاي GDP بشمار مي رود و از آنجايي كه براي تشخيص نتیجه GDP به ما كمك مي کنند نشان دهنده مسیر اقتصادی می باشند.

حساب سرمايه اي

( امروز به حساب مالی تغییر نام یافته است )

اين شاخص نشان دهنده سرمايه هاي جاري ورودي و خروجي كشورهاست كه شامل پرداخت های كلي يا جزئي شرکتها، سهام، اوراق قرض الحسنه، حسابهای بانکی، معاملات ملكي و كارخانه ها مي باشد.

اين شاخص بر روي تراز پرداخت ها نيز تائيد مي گذارد و شامل اوضاع اقتصادي و مالي كشورهاي ديگر هم مي شود .

سفارشات كالاهاي بادوام

اين شاخص شامل عناوین کلي مانند كالاهاي سرمایه ای (ماشین آلات،تجهیزات،مجتمع های بزرگ) حمل و نقل و سفارشات دفاعي مي شود. از آنجايي كه اين شاخص تغييرات توليد را پيش بيني مي كند بنابراين در چرخه اقتصادي نقش بسزائي دارد .

بخش بزرگی از این عناوین (هواپیما ها و سازمان های شهری ) بدلیل تغییرات بزرگ اقتصادی بسیار برجسته می باشند. شاخص تغییرات کالاهای بادوام هنگامی موثر می باشند که سفارشات دفاعی یک کشور حذف شوند.

(این شاخص در Moving average سه ماهه و شاخص های یک ساله مهم است )

شاخص هزينه اشتغال

این شاخص بصورت سه ماهه اعلام می شود و شامل دستمزد کارگری، حقوق ها و سودهای نقدی در صنایع غیر کشاورزی است. یکی از مهمترین اثرات این شاخص، سرشکن شدن این هزینه ها بر روی مصرف کلی می باشد که باعث افزایش این متغیر ها می شود.

برتری این شاخص نسبت به دیگر ملاک های پرداخت این است که شامل دستمزد کارگرها ی ساعتی و حق الزحمه ای می شود. این شاخص شامل کارگرهای دولتی فدرال نمی شود.

گزارش اشتغال

در ایالات متحده آمریکا این شاخص به عنوان یکی از مهمترین نشانگرها بشمار می رود که در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود. شامل 9 طبقه بندی اقتصادی می باشد .اینجا سه گروه اصلی این گزارش شرح داده می شود.

نقش اشتغال: تغییر تعداد کارگران در یک ماه مورد نظر را اندازه گیری می کند. این مشخصه از این نظر مهم است که Moving average ماهیانه را ( 6یا 9 ماه ) نشان می دهد.

نرخ بیکاری: با اشتغال ارتباط دارد اما اهمیت کمتری در بازار دارد به این دلیل که به عنوان یک شاخص تاخیری شناخته شده که از فعالیت های اقتصادی عقب می ماند.

میانگین رشد درآمدهای ساعتی: این مشخصه نرخی است مابین میانگین در آمدهای ساعتی ماهانه و مشخصه های دیگر رشد دستمزدی.

 

سفارشات کارخانه ها و موجودیهای تولید

از جنبه های متعدد این شاخص مروری بر شاخص کالاهای بادوام است که یک هفته زودتر آماده می شود.

بهرحال مطالعه گزارش سفارشات کارخانه عمل موثری است بخاطر اینکه شامل اطلاعاتی از سفارشات و حمل کالاهای بی دوام (مصرفی) موجودی های تولید شده و نرخ موجودی/فروش می باشد.

این گزارش ها در مورد تولیدات مربوط به ماه های آتی هستند و بشدت فرار هستند و اکثرا بین 3 یا 4 درصد در هر ماه نوسان دارند و بسیار غیر قابل پیش بینی و مشاهده هستند.

توليد ناخالص داخلي

اين شاخص ارزش كالاها وخدمات توليد شده در يك بازار بدون توجه به مليت شركتي که اين منابع را در اختيار دارد را انداره گيري مي کند.

اجزاء اصلي آن 4 دسته مي باشد. مصرف _ سرمایه گذاری _ خريدهاي دولتي و صادرات خالص اين شاخص بصورت سه ماهه منتشر شد و با دوره ی قبلی (سالیانه ) مقايسه مي شوند.

گزارشات اوليه، ثانويه و نهائي اثر مهمي در بازارها دارند.

خانه سازي و مجوزهاي ساخت وساز

اين شاخص به دو بخش خانوادگي و چند خانوار (یک واحدی و چند واحدی) تقسيم مي شود كه در هر دو مورد به عنوان يك مشخصه ساخت و ساز بشمار مي رود.

اين شاخص از طريق تغييرات در نرخ بهره وام بر روي روند اقتصادي تاثير مي گذارد. افزايش نرخ بهره نتيجه كاهش در فروش خانه مي شود، همچنين نرخ هاي پايين بهره باعث افزايش شاخص خانه سازي مي شود.

IFO

این شاخص يكي از تحقيقات مشهور آلمان بر روي شرايط اقتصادي است كه بصورت ماهيانه توسط انسيتو تحقيقات اقتصادي منتشر مي شود و باعث هدايت نشانگرهاي فعال اقتصادي كه در رشد اقتصادي آلمان نقش دارند مي شود. اين شاخص از طريق تحقيقات انجام شده بر روی 7000 شركت و دارائي هاي آنها و همچنين اوضاع اقتصادي جاري آنها و طرح هاي كوتاه مدت اين شركت ها بدست مي آيد.

معيار اندازه گيري موانع باردارنده تورم

اين شاخص معيار انداره گيري توانائي يك كشور براي جلوگيري از تورم و اجزاي تشكيل دهنده آن در گزارش توليد ناخالص داخلي ( (GDPمي باشد كه تغييرات قيمت )نرخ( بين هر دوره را منعكس مي كند.

شاخص نشانگرهاي اصلي اقتصادي

اين شاخص تركيبي از 10 نشانگر مختلف است كه جهت پيش بيني حركت هاي فعال اقتصادي طراحي شــده است .مختلف اقتصادي انتخاب شده اند كه شامل اجزاي اصلي اين شاحص از بخش هاي: متغيرهاي توليد، ساخت و ساز مالي، خرده فروشي و مصرف مي باشند.

نشانگرهاي اصلي تعيين شده براي LEI از بخش هاي اصلي اقتصادي انتخاب شده اند كه شامل موارد ذيل هستند.

ميانگين كار هفتگي، نرخ بيكاري هفتگي، سفارشات جديد توليد كننده ها براي كالاهاي مصرفي و مواد اوليه، عمليات واسطه گري، قراردادها و سفارشات براي محتمع هاي جديد و تجهيزات، مجوزهاي ساخت و ساز، قيمت سهام(S & P 500)، نرخ بهره 10ساله، موجودي خزانه منهاي نرخ موجودي پول فدرال، عرضه پول M2 و شاخص انتظارات مشتري.

 

توليد صنعتي و ظرفيت مصرف

اين شاخص، توليد صنعتي، درصد تغيير ماهانه حجم توليد كارخانه هاي ملي، معادن و مصرف را اندازه گيري مي كند. همچنين ظرفيت مصرف نيز اندازه گيري كننده سهام و سرمايه اي است كه در توليد بكار رفته است.

انستيتو اطلاعات مديريت

(بطور رسمي اين شاخص بعنوان NAMP شناخته شده كه در ژانويه 2002دچار تغييراتي گرديد (

اين شاخص يكي از تحقيقات اساسي در فعاليت هاي آمريكا بشمار مي رود كه توسط انستيتو آموزش مديريت تهيه مي گردد.

اين اطلاعات در اولين روز هر ماه آماده مي شود و نشانگر نگاه دقيق به بخش توليد قبل از انتشار اخبار مهم مربوط به اشتغال مي باشد.

اين شاخص شامل 6 بخش اصلي مي باشد: مبالغ پرداختي -سفارشات جديد – تحويل هاي عرضه كنندگان توليد - سرمايه گذاري های اشتغال

L

شامل دارائي هاي جاري بلند مدت مي باشد، به عنوان مثال صورت هاي خزانه، اوراق قرضه، اوراق تجاري، پذيره هاي بانكي، دارائي هاي يورو دلار اشخاص غيربانكي )حقيقي( آمريكا مي باشد .

M1

اين شاخص نمايانگر حساب هاي جاري و سپرده هاي موجود قابل تبديل به پول هاي جاري كه در معاملات مورد استفاده قرار مي گيرد مي باشد .

اين شاخص شامل سپرده هاي نقدي، چك هاي مسافرتي و وجوه قابل تبديل به چك، تقاضاهاي سپرده گذاري، حسابهاي) روز( و بروات اعتباري متحد.

M2

شامل M1با اضافه كردن دارائي هاي جاري ديگر مثل سپرده هاي كوتاه مدت، پس انداز، پولهاي شبانه+ (Repose) سپرده هاي يورو) سپرده هاي ارزي خارجي (، سهام صندوق، سرمايه گذاري بازار پول و حسابهاي پس انداز بازار پول مي باشد.

M3

که شامل M2 با اضافه دارائي هايي كه قبلا بطور مفصل شرح داده شده است مثل سپرده هاي دراز مدت و سپرده هاي با رقم بالا بيـــشتر از (100000دلار) و پولهاي موسسات مالي بازار مي باشد.

موسسه ملي مديران خريدNAMP همانISM مي باشد كه درژانويه 2002به NAMP تغيير نام يافته است.

شاخص فروش خانه جديد

اين شاخص و اطلاعات مربوطه بصورت كلي در ماه يكبار براي عموم اعلام مي گردد و به چهار منطقه جعرافيائي شمال شرق، غرب مركزي، جنوب و غرب تقسيم مي گردد. اين شاخص شامل قيمت خانه هاي فروشي مي گردد.

موضوع سكونت بدليل آنكه نشان دهنده شاخص مصرف مشتري درفعاليتهاي اقتصادي مي باشد يكي از بخش های اساسي اقتصاد است.

 

درآمد فردي و هزينه هاي مصرف فردي (PCE)

اين شاخص نمايانگر تغييرات بازار از نظر ارزش كالا و خدمات خريداري شده توسط افراد مي باشد .

همچنين اين شاخص به عنوان جزء اصلي GDP مي باشد .درصورت افزايش درآمد فردي مصرفي كــه از ايـن درآمد ناشي مي شود افـزايش مي يابد .

اين شاخص شامل اجاره خانه، درآمد، حقوق ماهيانه، دستمزد، دارائي هاي حاصل از اجاره و بهره مي شود. همچنين تفاوت بين درآمد و هزينه يك فرد مشمول اين شاخص مي شود.

شاخص قيمت توليد كننده

اين شاخص تغييرات ماهانه قيمت عمده فروشي را توسط سطح توليد اندازه گيري مي كند. همچنين به عنوان يك پردازنده جهت پردازش اهميت ارقامCPI شاخص قيمت هاي مشتري مي باشد .

بازارها هميشه بر روي متمركز PPI مي شوند بجز در موارد غذايي و انرژي براي تصوير صحيحي از نيروهای تورمی

توانائي توليد

اين شاخص بصورت سه ماهه تغييرات مقدار كالا و خدمات توليد شده در يك واحد ورودي را اندازه گيري مي كند و شامل ورودي هاي كار و سرمايه مي شود.

شاخص مديران خريد

كشورهاي آلمان، ژاپن و انگلستان تحقيقات PMI را براي صنايع توليد و خدمات بكار مي برند.

اين شاخص بطور كلي بوسيله اتصال هاي صنعتي شده جهت حصول اطمينان اقتصادي بكار مي رود.

دراين شاخص NAPM هم بايد مد نظر قرارگيرد (انجمن مديران خريد)

بازار خرده فروشي

اين شاخص درصد تغييرات ماهانه را در دريافتي هاي كل انبارهاي خرده فروشي محاسبه مي كند و شامل كالاهاي بادوام و بي دوام مي شود همچنين اولين نشان گر واقعي قدرت هزينه مصرف مي باشد.

اين شاخص بر روي كالاها متمركز مي شود و خدمات، بيمه و هزينه هاي قانوني را در نظر نمي

گيرد.

تحقيق تانكان

بالاترين تحقيق تجاري ژاپن مي باشد كه بصورت سه ماهه و توسط بانك ژاپن منتشر مي شود و شامل پرسش هايي براي شركت هاي توليدي و غيره توليدي (اعم از شركت هاي بزرگ و كوچك( مي باشد. اين شاخص از دو بخش عمده تشكيل مي شود كه عبارتند از:

تحقيق استنباطي كه در مورد تجارت گذشته، حال و سه ماهه هاي بعدي پرسش مي كند كه بر روي متغيرهاي ماكرو اقتصادي، شرايط اقتصادي، سطح دارائي (موجودي)، سطح ظرفيت مصرف و سطح اشتغال اثر مي گذارد.

نظريات مديريت فعلي مي باشد كه شركتها با آن روبرو هستند، اصلي ترين شاخص است كه در شرايط اقتصادي رواج مي يابد و از كم كردن شاخصهاي منفي از شاخصهاي مثبت بدست مي آيد.