نکات مهم در سرمایه گذاری از نظر Robert deel

 1_ با برنامه ترید کنید!!

- قبل از بای و سل کردن تمام شرایط را در نظر بگیرید و بدانید که در صورت در ضرر رفتن یا ضرر کردن چه کار باید انجام دهید (همینطور در زمانی که سود می کنید)

- مقدار پولی که می خواهید ریسک کنید را از قبل در نظر بگیرید .

- و نگذارید که با نگه داشتن پوزیشن ضررده ، ضرر شما افزایش یابد .

- و با کمک برنامه ترید ، از گرفتن معاملات احساسی خود داری کنید .

 

2_ تعیین روش معامله

-باید روش مشخصی از پیش تعیین شده باشد

- انتخاب روشی که در جهت مومنتوم قیمت و روند بازار باشد

- هرگز براساس حدسیات ترید نکنید

- روشتان باید در تام فریم مشخص و دارای ریسک مشخصی باشد .

3_ در جهت روند معامله کنید

-در صورتی که در جهت روند معامله کنید میزان موفقیت شما افزایش می یابد و همچنین پتانسیل سود افزوده شده و میزان ریسک شما را کاهش می دهد .

-یک نشانه خوب برای اینکه در جهت روند باشیم مووینگ اوریج 50 (exponential) می باشد که می تواند روند را در بلند مدت به ما نشان دهد . همچنین مووینگ 12 (exponential) می تواند روند را در کوتاه مدت به ما نشان دهد .

4_ از تکنیک های مدیریت سرمایه استفاده کنید

-مقدار ضرری را که می توانید تحمل کنید ( بر حسب دلار ) را تعیین کنید و سپس شروع به کسب درآمد از این طریق نمایید .

- جلوگیری سریع از ضرر بهترین شیوه مدیریت سرمایه ای است که می توانید داشته باشید .

- گاهی مواقع یک تریدر با یک معامله ازدواج می کند و به هیچ وجه حاضر به بستن آن در ضرر نیست که این در واقع عامل جدی برای سقوط یک تریدر هست .

- در صورتی که شما تریدر روزانه هستید سعی کنید بیشتر از 1% ریسک نکنید .

- اگر می خواهید معامله را در شب نگه دارید هرگز بیش از 3% ریسک نکنید .