چرا با داشتن يک سيستم معاملاتي فوق العاده هنوز هم ضرر مي کنيد؟

با صرف ساعات زياد و با کمک گرفتن از اساتيد فن و مطالعه منابع مختلف سيستم معاملاتي خود را طراحي مي کنيد .

حال وقت آن رسيده که با بکارگيري سيستم خود در معاملات واقعي بهره زحمات خود را ببنيد .

 

با اعتماد به نفس بالا شروع مي کنيد و اولين معامله خود را انجام مي دهيد . ضرر مي کنيد . اشکالي ندارد . قبل از شروع هم مي دانستيد که معامله گران موفق هم سود و هم ضرر مي کنند و ضرر

کردن جزئي از ماهيت معامله گري است . بارها شنيده ايد که "معامله گران موفق در تمام معاملاتشان سود نمي کنند . "

با اعتماد به نفس بالا به کار خود ادامه مي دهيد و وارد معامله بعدي مي شويد ، اين دفعه هم ضرر مي کنيد ، اما... اين بار غرورتان کمي جريحه دار شده است ، چون متوجه شده ايد که نقطه استاپ را کمي نزدیک انتخاب کرده ايد ، چراکه بازار بعد از زدن استاپ شما برمي گردد و نقطه کسب سود شما را مي زند و اگر خارج نشده بوديد اين سود براي شما بود .

سيستم تان را چند بار بررسي مي کنيد .

کار غلطي انجام نداده ايد ، بلکه استاپ را دقيقا در همان جايي قرار داده ايد که سيستم تان به شما گفته است . با وجود اينکه زخم خورده ايد ولي هنوز انعطاف پذيريد و نسبت به سيستم خود وفادار مي باشيد.

شب گذشته خوب خوابيده ايد و اکنون با چند کليک موس ، معامله بعدي پيش رويتان است .

اين يکي خيلي خوب به نظر مي رسد . ريسک بالايي دارد ولي سود زيادي هم در آن وجود دارد . با چهره اي خندان وا رد معامله مي شويد . با اين شروع خوب احساس خوبي داريد و همانطوريکه سيستم تان مي گويد ، استاپ خود را به نقطه سربسر منتقل مي کنيد . با يک خبر ناگهاني بازار برمي گردد و استاپ شما دیر فعال مي گردد شما دچار ضرر غير منتظره اي مي شويد.

آيا سيستم شما مشکل دارد ؟

آيا " شخصيت " کلي بازار به گونه اي تغيير کرده است که هسته سيستم شما را تحت تاثير قرار مي دهد و در پي اثبات اين است که تمام تست هاي قبلي شما از سيستم ناشايست بوده اند ؟

اعتماد شما به شک تبديل مي شود .
تصميم مي گيريد، دفعه بعد به جاي اينکه وارد معامله شويد فقط نظاره گر باشيد تا ببينيد آيا سيستم دوباره کارايي خود را بدست مي آورد يا خير ؟

آيا اين همان چيزي نيست که يک معامله گر محافظه کار بايد انجام دهد ؟

معامله اي که شاهد آن بوديد در نهايت به سود ختم مي شود . در درون خود را سرزنش مي کنيد . چرا که وقتي شروع به معامله کرديد با خودتان قرار گذاشته بوديد که ده موقعيت اول را بدون توجه به هيچ رويدادي معامله کنيد و در اينجا از قرار خود تخطي کرديد و با اين کار يک سود خوب را از دست داديد .

واقعا چه چيزي در حال رخ دادن است ؟

آنچه اتفاق مي افتد اين است که شما از کنترل خارج شده ايد و اين احساسات شماست که معاملات شما را رهبري مي کند . داستان بالا بارها و بارها براي معامله گران از مبتدي گرفته تا مجرب اتفاق مي افتد . معامله گر موفق از همان ابتدا آن را درک کرده و ريشه آن را در همانجا مي خشکاند. او هر روز ساعاتي را صرف "انضباط در معامله گري" مي کنند . او به " ده فرمان در معامله گري " پايبند است و آن را در ديوار کنار ميز خود آويزان کرده و مرور مي کند و لحظه اي از تربيت ذهن خود براي معامله گري غافل نيست .

تعداد معامله گران موفق بسيار کمتر از معامله گران ناکام است ولي در مورد سيستم هاي معاملاتي اينگونه نيست .

در حرفه ام حداقل با پنجاه سيستم درجه يک مواجه شده ام ولي با اين وجود مطمئنم که بيشتر معامله گراني که از اين سيستم ها استفاده کرده اند ، ناکام شده اند .

چرا ؟

زيرا آنها تحت تاثير احساساتشان معامله مي کردند .

شما چطور ؟